Oxford studijní slovník

Share Print

Oxford studijní slovník

Nepostradatelný pomocník pro maturanty

Format: Mixed media format

 • Výkladový slovník s českým překladem hesel

  • ISBN: 978-0-19-430655-3

  Česká edice slovníku Oxford Student´s Dictionary

  • Dictionary
  • CD-ROM

  Key features

  • 52 000 slov, frází a významů v britské i americké angličtině
  • výrazy, které se týkají stejného oboru jsou vždy zřetelně označena (např. matematika, biologie, …)
  • 32 000 příkladů správného užití slov a slovních spojení
  • 2 300 poznámek s informacemi o gramatice, synonymech, stylu atd.
  • vazby a tematicky řazené skupiny slov pro rozšíření slovní zásoby
  • 54 000 českých ekvivalentů
  • Oxford 3000™ keywords seznam 3000 nejdůležitějších slov a jejich významů
  • všechna slova z akademického slovníčku (Academic Word List) jsou zřetelně označena
  • 16 stran barevných ilustrací


  • Student’s Dictionary CD-ROM umožňuje:
  • snadné a rychlé vyhledávání v české i v anglické části slovníku
  • přehrání výslovnosti každého slova v britské nebo v americké angličtině
  • přípravu ke zkouškám za pomoci praktických testů a cvičení
  • zlepšení jazykových dovedností prostřednictvím her
  • zdokonalení se v psaní odborných textů
  • vyhledávání významů/definic slov na internetu či v jiných dokumentech prostřednictvím nástroje Genie

  Read more...

 • Jako jeden z mála slovníků na trhu plně vyhovuje požadavkům kladeným na pomůcky používané při písemné práci u státní maturitní zkoušky z anglického jazyka, neboť tištěná část tohoto slovníku neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu
 • Ukázkové stránky ze slovníku najdete na této straně. Klikněte na "look inside" pod titulní stránkou slovníku.
 • CD-ROM


  With the CD-ROM students can:
  • Quickly and simply search for words on either the English or Czech sides of the dictionary
  • Listen to the pronunciation of each word in British or American English
  • Prepare for exams with practice tests and exercises
  • Improve their English through language games
  • Improve their academic writing and study skills using the reference pages
  • Learn to describe scientific and technical processes using the hundreds of diagrams and illustrations
  • Instantly find the meanings of words when they are on the Internet or working in Word documents