Product Information Teaching Resources Learning Resources
First Friends Second Edition

Share Print

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

2nd Edition

First Friends druhá edícia je zábavný, dvojúrovňový kurz pre začiatočníkov, ktorý rozvíja slovnú zásobu, precvičuje zvukovú podobu jazyka a vychováva k rodinným hodnotám.

Titul má odporúčanú doložku MŠVVaŠ.

First Friends predstavuje jednoduchú štruktúru, úspešnú metodológiu, adekvátnosť z kultúrnej stránky a učebnicu bohatú na zdroje.
Druhá edícia prichádza s rozšírenou slovnou zásobou, v každej lekcii možno nájsť hodinu venovanú hodnotám, medzi- predmetové vzťahy a pútavé aktivity, ktoré rozvíjajú kritické myslenie detí.
Spolu s Little Friends tvorí tri úrovne, alebo s Family and Friends ako deväť úrovňový kurz.

 • Class Book and MultiROM Pack
 • Workbook
 • Workbook and Online Practice
 • Teacher’s Book Plus
 • Teacher’s Resource Pack
 • Class Audio CDs
 • iTools

Key features

 • Rozšírená základná slovná zásoba
 • Systematický nácvik zvukovej podoby jazyka prostredníctvom zábavných a chytľavých pesničiek
 • Hodnoty osvojované prostredníctvom príbehov v rodinnom prostredí pomáhajú deťom rozvíjať sociálne zručnosti
 • Praktické hodiny podporujúce medzi- predmetové vzťahy
 • Pútavé aktivity rozvíjajúce kritické myslenie detí
 • Aktualizovaná grafika s využitím fotografií umožňuje žiakom viac prepojenia so skutočným svetom
 • MultiROM s hrami umožňuje učiť sa a precvičovať jazyk aj v domácom prostredí

Read more...

First for English, first for fun, first for young children

First Friends has a very clear methodology and easy-to-follow structure which provides a regular unit cycle for new teachers and a solid framework for more experienced teachers.

Every unit opens with the new vocabulary and grammar presented in natural, familiar settings so the language is meaningful for children.  Updated pictures for 2nd Edition  include the additional vocabulary items and bring the topics to life.

Fun, integrated phonics lessons help children learn the names and recognise the sounds of English letters. The phonics syllabus is particularly well structured for children whose first language does not use the Roman alphabet.

New for 2nd Edition is the values lesson covering civic education and helping develop social skills. Children see examples of good behaviour in real-life situations so they find it easy to relate to and can carry the values into their own lives.

New numbers lessons help children with their numeracy skills and encourage a cross-curricular focus. In Level 1 children learn numbers 1-20. In Level 2 they learn numbers up to 100 and focus on basic Maths skills such as pattern practice and sums.

The stories enable children to use their imagination and provide a natural context for introducing and practising language. Children get used to seeing words on the page, preparing them for reading simple sentences.

Additional cross-curricular craft and project activities give hands-on learning and link English to the rest of the curriculum.

Student MultiROM

The Class Book now comes with MultiROM so children can practise at home with parents.

They can sing along to the unit songs and use the phonics practice songs to review what they have done in class.

Animated stories bring the characters and their adventures to life. Pupils can watch and review.

Fun games and interactive activities also help reinforce what pupils have learnt in class.

First Friends includes:

First Friends includes:

You may also be interested in...