Life Vision CZ

Share Print

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

 • Nový materiál s podporou pro české studenty připravující se k maturitní zkoušce.
  • Language Level: A1-C1

  Úrovně Elementary až Advanced nabízíme pro český trh v "maturitní" úpravě, tzn. včetně slovníčku, zkouškových aktivit a spousty další podpory v češtině.

  Life Vision má doložku MŠMT (MSMT-28673/2021-8). Doložka je platná do roku 2028.

  • Učebnice
  • Pracovní sešit s Online Practice
  • Student e-book, Workbook e-book
  • Student Resources
  • Teacher's Guide
  • Online Practice
  • Classroom Presentation Tools
  • Teacher Resources

  Key features

  • Your Life: Umožňuje studentům stát se zodpovědnými a úspěšnými občany současného globálního světa.
  • Your Motivation: Rozšiřuje obzory a motivuje skrze reálná témata zajímavá pro teenagery.
  • Your Success: Připravuje studenty na celoživotní úspěch a plnění cílů dnešního dynamického, rychle se vyvíjejícího světa.
  • Global Skills – samostatné sekce a navíc i aktivity napříč celým obsahem vybavují studenty vitálními dovednostmi moderní doby (úspěšná týmová práce, řešení problémů, kulturní povědomí, kreativní myšlení, zachování zdraví, online bezpečnost aj.)
  • Mediation aktivity – poskytují studentům výbavu pro úspěšné sdílení a komunikování informací v angličtině (např. dovednosti interpretace, shrnutí a zaznamenávání)
  • Think and Share aktivity – povzbuzují studenty k analytickému myšlení, zdůvodňování svých odpovědí a zpochybňování jiných názorů
  • zajímavé fotografie a YouTube style vlogy na počátku každé lekce uvádí studenty zábavnou formou blízkou jejich věku do tématu a představují slovní zásobu a gramatiku dané lekce
  • 360° interaktivní obrázky – přenáší studenty do reálného prostředí, ve kterém si mohou rozvinout digitální gramotnost a aplikovat naučený jazyk při skupinové práci na projektech
  • gramatické animace – atraktivní a jasné představení gramatických jevů, ke kterým se může student vracet
  • dokumentární videa – přináší do hodin angličtiny reálný svět
  • Maturita Skills Trainer – důkladná systematická příprava na maturitu
  • Maturita Skills Test – jeden kompletní maturitní test se zadáním v českém jazyce
  • Functions Bank, Writing Bank, Wordlist s českou podporou
  • Culture sekce v pracovním sešitě prezentují českou kulturu v anglickém jazyce

  Read more...

  Studenti:
  • E-book nove součástí tištěné učebnice
  • Online Practice poskytující doplňkové online procvičování
  Učitelé:
  • Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní tabulí nebo projektorem
  • Online Practice LMS – možnost monitorování práce studentů v online prostředí
  • testy a další doplňkové materiály, audio, video ke stažení
  • Professional Development – cílené školení, odborné rady a podpora pro osobní rozvoj

  Digital packs

  Student pack

  Učebnice a Student´s e-book Pack - tištěná učebnice (česká edice), e-book
  - dvouletá licence

  Pracovní sešit s Online Practice - tištěný pracovní sešit (česká edice), Onlne Practice
  - dvouletá licence

  Students Digital Pack - Student e-book, Workbook e-book, Online Practice and doplňkové materiály ke stažení
  - dvouletá licence

  Teacher pack

  Teacher Digital Pack - Teacher's Guide (PDF), Classroom Presentation Tools, Online Practice, Teacher Resources, testy
  - čtyřletá licence

  Teacher's Guide with Digital Pack - Teacher's Guide - tištěná verze, Classroom Presentation Tools, Online Practice, testy a další materiály ke stažení
  - čtyřletá licence