Product Information Teaching Resources Learning Resources
New Horizons

Share Print

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

A New Horizons motiváló tananyaga megkönnyíti a tanulást, és segít az eredményes felkészülésben a középszintű érettségi vizsgára. A szakmai nyelvi felkészülést a különböző szakmacsoportok számára készülő kétnyelvű szakszó-lista segíti, ami egyedülálló jellemzője a sorozatnak. Érdekes témák, életszerű nyelvhasználat, világos magyarázatok és alapos gyakorlás biztosítják, hogy a diákok a negyedik év végére sikeresen használják az angol nyelvet akár szóban, akár írásban.

 • Szint: A1 – B1

New Horizons includes 100% new content and updated exam training to prepare students for the B1 school-leaving exam.

A wide range of topics engage teenagers’ interest and provide essential vocabulary. Practical grammar exercises then build students’ confidence in communication.

 • Student’s Book és CD-ROM
 • Munkafüzet magyar nyelvű nyelvtani összefoglalóval és kétnyelvű szószedettel
 • Teacher’s Book és Tests Resource CD-ROM
 • iTools (digitális tananyag interaktív táblás vagy számítógépes tanításhoz)
 • Class Audio CDs

Legfontosabb jellemzők

  A Horizons tankönyvcsaládot évek óta használják olyan csoportokban, ahol különösen fontos, hogy teljesíthető, könnyen feldolgozható anyaggal találkozzanak a tanulók, ezért az új kiadás a korábbi tapasztalatokra építve, a tanári visszajelzésekre alapozva készült el. A végső cél változatlanul a középszintű érettségire felkészülés, ami a megújult tartalomnak és a kibővült gyakorlási lehetőségeknek köszönhetően sokkal célirányosabb és élvezetesebb.

  Témakörök és készségek
 • A New Horizons szisztematikusan feldolgozza az érettségin előforduló témakörök szókincsét.
 • A tanulók kulturális ismereteit a négy alapkészség fejlesztésének keretében bővíti minden leckében.
 • Nyelvtani alapozás
 • A New Horizons az új szerkezeteket valós élethelyzeteket és életszerű nyelvhasználatot bemutató kerettörténetben tanítja meg.
 • Világos, érhető nyelvtani táblázatok segítik a nyelvtan elsajátítását.
 • A magabiztos kommunikációs készséget a nyelvi kompetencia átfogó gyakorlását biztosító feladatok alapozzák meg.
 • Felkészülés az érettségire
 • A tankönyv a középszintű érettségi követelményeinek megfelelő feladattípusokon keresztül fejleszti a kommunikációs készségeket.
 • A munkafüzet további vizsgagyakorlatokkal (Exam skills) segíti a felkészülést.
 • Rendszeres ismétlés
 • A New Horizons sorozat első két kötetében kibővített ismétlő fejezet (Starter unit) biztosítja a nyelvtani alapok és alapszókincs átismétlését, és a vegyes szintű csoportokban tanulók tudásszintjének kiegyenlítését.
 • Rendszeres összefoglaló leckék (Language review) ismétlik át minden második fejezet után az addig tanult nyelvtant, szókincset és a mindennapos kommunikációban használt kifejezéseket.
 • A munkafüzet minden fejezetének végén ismétlő feladatok (Revision) elevenítik fel az addig tanultakat.
 • A Language plus leckék kiegészítő nyelvi és szituációs gyakorlatokkal segítik a magasabb óraszámú csoportok haladását.
 • Multimédia az angol nyelvórákon
 • A tankönyvhöz mellékelt CD-ROM lemezen interaktív gyakorlatok, nyelvi játékok és videóanyagot feldolgozó feladatok találhatók.
 • A New Horizons iTools segítségével a tankönyv valamennyi leckéje és a teljes törzsanyag feldolgozható interaktív táblán vagy számítógépen is. A digitális tananyag akár a tankönyv anyaga helyett vagy annak kiegészítéseként segítheti a nyelvtanulást.
 • A New Horizons tanulói honlapon (www.oup.com/elt/newhorizonscee) további motiváló interaktív tartalmak érhetők el.
 • A New Horizons tanári honlapról (www.oup.com/elt) fénymásolható kiegészítő anyagok, és hét szakmacsoport szókincsének kétnyelvű szószedete tölthető le.

Leírás

A New Horizons sorozatot továbbra is a világos, követhető felépítés, a befogadható mennyiségű nyelvi anyag és a differenciálást lehetővé tevő feladatok jellemzik. Nemcsak tartalmában, hanem szerkezetében is számos újítást hoz az új kiadás, válaszul a tanári visszajelzésekre. Melyek is ezek?

Az első két kötet hosszabb ismétlő szakasszal biztosítja a csoport szintre hozását, a tanultak felidézését, és mind a négy kötetben nagyobb hangsúlyt kap a szókincsgyakorlás, a kulturális tartalom, illetve az érettségi tipikus feladatainak begyakorlása. Mivel a szerkesztők az előző kiadás tanulóinak igényeit tartották szem előtt, ezek az új vonások mind az egyenletes haladást, a szisztematikus építkezést támogatják. Bővült az ismétlési lehetőségek száma is (a könyvben két leckénként: Language Review, a munkafüzetben minden lecke után Revision).

A tanári feladatkör is lényegesen átalakult az első kiadás megjelenése óta. Ma már az érettségi vizsgára való felkészítés nem korlátozódhat az utolsó időszakra, hanem a mindennapos osztálytermi munka részévé kell, hogy váljon. Ezért a vizsgafelkészítés az első szinttől kezdve beépül a sorozatba a típusfeladatok gyakoroltatása és a rendszeresen előforduló Exam Skills részek révén. Ugyancsak alapvető elvárás a differenciált foglalkoztatás, ehhez pedig a Language Plus leckék nyújtanak segítséget.

Az új kiadás a digitális korszak elvárásaihoz is alkalmazkodik, hiszen ez is fontos motivációs elem a mai diákoknál. Minden tankönyv tanulói CD-ROM-mal jelenik meg, ami a házi feladat hanganyagát, videóanyagot, illetve számítógépen futtatható gyakorlófeladatokat tartalmaz, megkönnyítve ezzel a tananyag otthoni feldolgozását. Valamennyi szinthez az interaktív táblákhoz készült digitális tananyag (iTools) tartozik, és további digitális tartalmak érhetők el a New Horizons oldalán.

De nemcsak a tanulók dolgát könnyíti meg az új kiadás: a tanári honlapról letölthető kiegészítő anyagok és a tanári könyvhöz tartozó Test CD is segítik a pedagógusok munkáját.

Kétnyelvű szakmai szójegyzékek

Akkreditált tankönyv 2020/21

 • 9780194134330 New Horizons 1 Student's Book
 • 9780194134309 New Horizons 1 Munkafüzet
 • 9780194134460 New Horizons 2 Student's Book
 • 9780194134422 New Horizons 2 Munkafüzet
 • 9780194134583 New Horizons 3 Student's Book
 • 9780194134545 New Horizons 3 Munkafüzet
 • 9780194134705 New Horizons 4 Student's Book
 • 9780194134668 New Horizons 4 Munkafüzet

New Horizons includes: