Solutions Second Edition

Share Print

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

Second Edition

Je päťúrovňový kurz všeobecnej angličtiny pre stredoškolákov, ktorí sa zároveň pripravujú na maturitu.

 • Level: Elementary to Intermediate

Využíva odskúšaný model vedeného prístupu k učeniu s cieľom budovať sebadôveru študentov pri komunikácii a doviesť ich k úspešnému zvládnutiu skúšky.

Úplne nový obsah, ktorý pokrýva všetky maturitné témy.

Pripravuje na obe úrovne novej maturity.

Slovenská edícia pracovných zošitov ku všetkým úrovniam.

Titul ma odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR.

 • Student's Book
 • Workbook and Audio CD Pack
 • Online Workbook
 • Teacher’s Book and CD-ROM Pack
 • Test Bank CD-ROM
 • Class Audio CDs
 • DVD-ROM
 • Classroom Presentation Tool (CPT)
 • Words App

Key features

 • Dve verzie: medzinárodná a slovenská
 • Úlohy precvičujú učivo preberané v učebnici
 • Prehľadná a jednoduchá stavba lekcií
 • Challenge! – cvičenia pre pokročilých študentov
 • SLOVENSKA VERZIA OBSAHUJE:
 • Get ready for MATURITA (autorka Danica Gondova) – 5-8 testov v každej úrovni postupne pripraví študentov na maturitnú skúšku
 • Wordlist - anglicko-slovenský slovník aj s výslovnosťou
 • Grammar Reference - prehľad gramatiky v slovenčine
 • Functions Bank – vety a frázy so slovenským prekladom (funkcie jazyka)
 • Writing Bank – vzorové listy, texty, eseje s popisom v slovenčine
 • Pracovný zošit s audio CD s extra posluchovým materiálom pre študentov
 • DVD s pracovnými listami a veľmi zaujímavým obsahom
 • Classroom Presentation Tool (CPT)
 • Nové stránky pre učiteľov a študentov

Read more...

The original core strengths of Solutions, loved by thousands of teachers worldwide, are still at the heart of the new edition, but have been enhanced and modernized.

The structured syllabus in an easy-to-follow format, with clearly presented objectives, means that the whole class knows what is expected of them in each lesson. Students therefore feel a sense of achievement after every class, which is especially important for teenagers.

Solutions is well known for getting every student speaking. Speaking lessons follow a step-by-step approach, offering a model to listen to, lots of language input, ideas of what to say, and plenty of opportunities to speak. The tasks are relevant to teenagers and give them the freedom to improvise while combining all the elements learnt in the lesson.

Exam preparation is kept as a focus throughout, not only in the Get Ready for your Exam pages for every unit, but also in the Exam Strategy boxes, the reviews and self-check pages, and extra activities in the other components. Through these activities, students can build their confidence and develop exam strategies, and both students and teachers can keep on track of their progress in relation to what is expected of them in their exams.

Solutions recognizes that different students are motivated by different learning approaches. All the components cater to mixed-ability classrooms, and the multi-dimensional package offers teachers the flexibility to adapt the resources to suit the needs of their students. The teacher can draw on a bank of resources - from the Teacher’s Resource CD-ROM, DVD-ROM, CPT, and Test Bank CD-ROM - to support and extend the material in the Student’s Book and Workbook, meaning that no student need be left behind or feel insufficiently challenged.The Online Workbook enables independent interactive learning at a pace to suit each student, whilst the Online Gradebook provides teachers with easily accessible information for planning mixed-ability lessons and group learning programs in the classroom. Solutions even offers the student dedicated mobile phone apps for vocabulary reference and practice on the go.

While retaining control of students' progress, the teacher can exploit the course's productive approach which motivates the students to learn by themselves both in and out of the classroom. Tasks all lead towards a real-life practice activity which allows the student to activate the grammar and vocabulary learnt in that lesson in a personalized way. DVD-ROM episodes bring the language to life by taking it out of the classroom and into authentic settings, while the audio built into the Student’s Book and Workbook brings the passages alive. Independent learning is promoted through the 'Check your work' feature for writing tasks, the self-check pages in the Workbook and the vocabulary reference and games within the Words phone app.Further interactive elements in the Online Workbook such as automatic marking and instant feedback, the integrated Speak and Record feature that a teacher can listen to and mark, and instant links to Grammar Reference and Wordlists, enhance the supportive environment for independent learning beyond the classroom. By being actively involved in the learning process, students become more engaged and confident, and in turn take control of their learning.

Click on the covers below to find out more about each of the components in the package.

Digital

Classroom Presentation Tool (CPT)

 • Classroom Presentation Tool (CPT) je nový nástroj, ktorý si môžete stiahnuť do Vášho počítača alebo tabletu. Pomocou CPT môžete počas vyučovania premietať obsah učebnice alebo pracovného zošita.
 • Dosiahnete to pomocou jednoduchých digitálnych funkcií, ktoré sú v CPT zabudované, ako napríklad audio, video a anotačné nástroje. Tieto funkcie Vám pomôžu príjemne a pohodlne odučiť opakovane tú istú hodinu.
 • Viac informácií a video inštruktáž nájdete na: oxelt.gl/2r0Mlhs alebo kontaktujte zástupcu OUP pre Váše územie.

e-Books:

Solutions e-book on iPadSolutions e-books provide all the content from the Student’s Book and Workbooks, with extra features to support your students’ learning:

 • Built-in audio allows students to access the course audio straight from the page.
 • Students can slow down the audio to hear every word clearly.
 • The listen, record, compare feature helps students practise their pronunciation.
 • Automatic marking in the Workbook e-book lets students check their progress independently and saves precious class time.
 • Built-in video in the Workbook gives you the option of setting video home work for your students.
 • Access Solutions e-books on your tablet or online on your PC or MAC.

Solutions e-books are available for Solutions Elementary to Upper Intermediate for iPad and Android tablets via the Oxford Learner's Bookshelf app.

Watch a short video about Solutions e-books

Online Workbook:

The Solutions Online Workbook allows your students to complete the Workbook practice activities interactively:

Solutions Online Workbook screenshot

 • Integrated audio for listening tasks, plus wordlists and the grammar reference from the Student’s Book, mean everything is easily accessible and in one place.
 • Online Gradebook lets you easily track your students’ progress and see at a glance if there are areas that need further practice.
 • You can also assign different exercises to different groups of students, so that all your students are learning at the pace that is right for them.

Solutions Online Workbooks are available for all levels of Solutions.