Product Information Teaching Resources Learning Resources
Incredible English, Second Edition

Share Print

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

Second Edition

Je pre deti vo veku 6 – 13 rokov.

 • Level: Beginner, A1-A2

Učebnica, metodická príručka pre učiteľa, audio CD, DVD (1 a 2), Teacher´s Resource Pack.

Titul ma odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR.

 • Class Book
 • Activity Book
 • Teacher's Book
 • Class Audio CDs
 • iTools DVD-ROM
 • DVD
 • DVD Activity Book
 • Teacher's Resource Pack (includes Norton the puppet (levels 1 &2), cross-curricular posters (from level 3), Flashcards, Photocopy masters book, Story frames book, Text cards

Key features

 • Nová koncepcia obsahu učebnice
 • Deti sa naučia oveľa viac ako pri bežných učebniciach, viac slovnej zásoby, čítania a materiálov
 • Vhodné najmä pre ZŠ s rozšírenou výučbou jazykov (počíta s 3–4 hodinovou dotáciou AJ)
 • Učebnica obsahuje 9 lekcií s 2 stránkami zameranými na medzipredmetové vzťahy (CLIL), komiksové príbehy, stránky Children round the World s reáliami
 • V pracovnom zošite sú navyše cvičenia na písanie, samolepky na vytvorenie obrázkového slovníčka, v ktorom si deti môžu vytvoriť vlastný príbeh podľa komiksu v učebnici
 • Nový program opakovania a testovania zahŕňajúci aj súbor prípravných cvičení na Cambridge YLE Test
 • Doplnkové texty na čítanie a následne personalizované písomné úlohy
 • Nové aktivity na rozvíjanie jazykových zručností bližšie zamerané na hovorenie a písanie
 • Viac aktivít k príbehom - vo väčšej miere žiaka zapájajú do procesu
 • Väčšia interaktivita s iTools

Read more...

Why learn Incredible English and more?

“If the brain is stimulated and enjoying what it’s doing then you learn more. If it’s too easy, it slides over you, but if it’s a bit more challenging it stays.” Author Sarah Phillips is an expert in CLIL and how the brain learns.

Brain-challenging activities

Every activity in Incredible English has been specially designed to challenge the brain, making learning English more exciting for you and your class.

Activities such as ‘spot the difference’ games are made more challenging by changing the position and size of the objects in the picture. This means students have to work harder to engage with the activity so they learn more, and retain it!

CLIL (Content and Language Integrated Learning) – a lesson in every unit combines language learning with learning other school subjects and skills through English, so your class will learn more.

Social skills – the songs in every unit teach social and life skills.

All learning styles – a wide range of activities and resources appeal to every child no matter what their learning style.

Now there are new resources for more incredible lessons:
 • A new starter level
 • More support for story telling with face masks, animation and tear out story books
 • More skills development activities for speaking, reading and writing
 • More grammar practice
 • More support for Cambridge English: Young Learners
 • More digital support

Speaking

More opportunities to activate language.

More opportunities for speaking
 • New information gap activities for pair work.
 • Story-telling support with masks, puppets and story frames.
 • Practice of the sounds of English via tongue twisters.
More reading text types
 • More cross cultural insights through folk tales and the Me and My World pages.
 • Longer texts and new genres (emails, blogs)
More writing support
 • Focus on improving writing and new writing tips which support literacy skills and independent writing.
 • Carefully-staged writing frameworks develop your learners’ confidence in writing English.

Digital

iTools
 • Animated versions of all the stories, so all learners can stay focussed, anticipating the ending and then use the story as a model for drama and more.
 • All the books, DVDs and resources available on screen, along with interactive games, the new animated stories, answer keys and customizable Cambridge YLE Tests.
Parent’s site – with tips on how to help children learn English at home.

Student’s site – with new activities and downloadables

CYLE Test Support

More self-evaluation and revision opportunities
 • New skills, review and end of unit testing programme with more challenge.
 • Self-evaluation page at the end of each unit makes learners aware of strengths and weaknesses.
 • Six pages of revision in each unit help learners to review, recycle and remember key language in preparation for EXTRA end of unit, summative and skills tests.
More test practice
 • Familiarity with the test format - an eight-page colour YLE-style test in every class book.