Oxford Exam Trainer

Oxford Exam Trainer

Bezpečná cesta k maturitě

Format:

Příprava k maturitní zkoušce z angličtiny

 • Oxford Exam Trainer lze používat samostatně, jako intenzivní přípravu k maturitě nebo jako doplněk k jakékoliv jiné učebnici angličtiny
 • Oxford Exam Trainer se snadno přizpůsobí potřebám studentů - lekce a jejich části lze probírat v libovolném pořadí
  • ISBN: 978-0-19-421256-4

  Key features

  • Kompletní program opakování a procvičování pro přípravu k maturitě z angličtiny.
  • Zcela odpovídá nejnovějšímu Katalogu požadavků společné části maturitní zkoušky.
  • Veškerá maturitní témata probrána ve 12 tematicky zaměřených lekcích.
  • Na začátku každé lekce dvojstrana věnovaná rozvoji slovní zásoby k danému tématu.
  • Systematické procvičování jazykových dovedností: čtení, poslech, psaní, mluvení a jazyková kompetence.
  • Rozmanité druhy cvičení odpovídající jednotlivým typům zkouškových úloh.
  • Zkouškové strategie pro zvýšení sebevědomí studentů a úspěšné zvládnutí zkoušky.
  • Jazyková úroveň slovní zásoby i jazykových struktur na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Ojediněle se vyskytující výrazy nad tuto úroveň vždy doplněny překladem.

  Read more...

  • Speaking Bank: užitečné fráze pro různé komunikační situace
  • Writing Bank: příklady textů, užitečné výrazy a tipy pro všechny typy textů
  • Wordlist: klíčová slovní zásoba ke každému tématu, rozdělená podle dílčích témat
  • Maturita Practice Test: kompletní vzorový maturitní test k vyzkoušení
  • Grammar Reference: průvodce gramatikou k maturitě se cvičeními
  • www.oup.com/elt/oxfordexamtrainer - další procvičování a veškeré poslechy k učebnici
  Teacher’s Book obsahuje:
  • klíče ke cvičením, poznámky k lekcím, audio CD
  • přístupová karta ke stažení testů: dva kompletní maturitní testy, testy k lekcím, krátké testy, pololetní testy a test na konec školního roku, vždy verze A a B
  • www.oup.com/elt/oxfordexamtrainer - stránka pro učitele se slovníčkem, testy a audionahrávkami