Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

Az Explore általános iskolai sorozat bevezető része, 1-3. osztályosoknak. A tanulók a könyv szereplőivel együtt fedezik fel környezetüket, és ezen keresztül az angol nyelvet. Digitális kiegészítői és a tananyag feldolgozásának módja lehetővé teszi a sajátos nevelési igényű tanulók bevonását is, amihez a tanári kézikönyv is sok támogatást nyújt.

 • Szint: Beginner

A Let's Explore sorozat kötetei kifejezetten a magyar iskolák tanulói számára készültek: a munkafüzet angol-magyar szószedetet és utasításokat tartalmaz, a tananyag felépítése pedig lehetővé teszi a differenciálást, a speciális nevelési igényű tanulók bevonását is.

 • tankönyv
 • munkafüzet
 • tanári kézikönyv hanganyaggal
 • interaktív anyag (letöltő kód a tanári könyvben)
 • értékelő füzet és tesztek (letöltő kód a tanári könyvben)
 • Teacher's Resource Pack
 • tanulói weboldal
 • tanári weboldal

Legfontosabb jellemzők

 • Tanulás a világ felfedezésén keresztül.
 • Hangsúlyosan megjelenik a brit kultúra a mindennapokon keresztül (Let's Explore Britain!).
 • Rugalmas felépítése és a tananyag szerkezete lehetővé teszi a sajátos nevelési igényű tanulók bevonását is.
 • A tanári kézikönyv bőséges támogatást nyújt a differenciáláshoz, a sajátos nevelési igényű tanulók és a vegyes képességű csoportok tanításához.
 • Animációs videók és kulturális ismereteket közvetítő rövidfilmek.
 • Tantárgyközi tartalmak.
 • Pozitív értékek közvetítése.

Leírás

Korszerű, a mai tanulók és tanárok igényeit szem előtt tartó, egymásra épülő tankönyvsorozat, amely a brit kultúrára fókuszál,
- központi eleme a felfedezés, amely során élményszerűvé válik a tanulás,
- új fejlesztésű interaktív anyagával és hétköznapi témákat feldolgozó videóanyagával könnyen használható digitális tartalmat nyújt,
- gazdag szemléltető anyaggal (poszter, történetkártyák, képkártyák, báb) rendelkezik, így technikailag kevésbé felszerelt tantermekben is élvezetes tanulást biztosít,
- figyelembe veszi az eltérő tanulási módokat, segítséget nyújt a sajátos nevelési igényű tanulók bevonásához.

SNI támogatás

Hogyan támogatja a sorozat a sajátos nevelési igényű tanulók bevonását?

 • A tanári kézikönyv áttekintést ad a speciális nevelési igényű, diszlexiás tanulók helyzetéről és gyakorlati tanácsokat nyújt az órai munkához.
 • A különböző tanulók bevonásához szükséges a differenciálás. Ezt segíti a rendelkezésre álló anyagok sokasága, változatossága, és a tanári kézikönyv erre vonatkozó ötletei.
 • A tanári könyvben található ötletgyűjtemény az órán bármikor bevethető játékos tevékenységeket sorol fel, melyek segítségével a tanulókat jobban le lehet kötni, be lehet vonni.
 • A digitális tartalmak (videó, interaktív tananyag) a különböző tanulási módokat támogatják.
 • Az SNI-s tanulók gyakran nagyon kreatívak és érdeklődőek, ezért fontos, hogy a képzeletükre is építkezzünk a tanulás során. Ehhez alkalmazkodik a felfedezés-alapú tanulás és a meseszerű elemek, mint pl. a varázsceruza.
 • A lemaradók támogatása éppoly fontos, mint az élénkebb fantáziájú diákok lekötése, ezért rengeteg ismétlő és kiegészítő feladatot kínál a tankönyvcsalád.
 • Szintén fontos, hogy a lemaradókat közös tevékenységekbe vonjuk be, ezért különböző, csoport- és pármunkára lehetőséget adó foglalkoztató feladatokat is tartalmaz a munkafüzet.
 • A speciális nevelési igényű tanulók bevonásához különösen lényeges a támogató és kiszámítható osztálytermi környezet, alapvető rutinok kialakítása és az egyszerű, világos utasítások. Mindezekhez is segítséget nyújt a tanári kézikönyv.
 • Letölthető segédlet: How to support children with special educational needs in the primary classroom
 • OTA Online

  Akkreditált tankönyv 2021/22

  • 9780194050715 Let's Explore 1 Tankönyv
  • 9780194050739 Let's Explore 1 Munkafüzet
  • 9780194050845 Let's Explore 2 Tankönyv
  • 9780194050852 Let's Explore 2 Munkafüzet

  Let's Explore includes:

  Let's Explore includes: