Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

Oxford Exam Trainer B2

Felkészülés az emelt szintű angol érettségire

New

Az Oxford Exam Trainer B2 az emelt szintű (B2) idegen nyelvi vizsga követelményeit figyelembe véve, átfogó ismétlést és gyakorlást biztosítva készíti fel a magyar középiskolásokat az angol nyelvi érettségire. A kötet egyaránt felhasználható intenzív vizsgatréning kurzuskönyvként, vagy bármely más tankönyvsorozat mellett kiegészítő anyagként. Alkalmazkodik a tanulók igényeihez: a fejezetek és a leckék bármely sorrendben, egymástól függetlenül is elvégezhetők.

Az Oxford Exam Trainer lehetővé teszi, hogy a tanóra keretén belül a diákok számukra motiváló és érdekes témákon keresztül készüljenek az idegen nyelvi érettségire. A tankönyv készségekre bontva, és a vizsgaleírásban szereplő témakörökhöz kötve gyakoroltatja be a vizsgán előforduló feladattípusokat.
Mind a 12 fejezet a témakör szókincsének átismétlésével és begyakorlásával kezdődik. A kötet legvégén fejezetenként (azaz érettségi témakörönként) csoportosított, kétnyelvű szószedet található.
Újdonság, hogy a kötet nyelvtani ismétlést és gyakorlatokat is tartalmaz a nyelvhelyesség részben, illetve a könyv végén elhelyezett Grammar reference mellékletben.
A rugalmas tananyag megengedi, hogy a fejezeteket, de akár a leckéket is igény szerint, tetszőleges sorrendben végezzék el. A kötet otthoni, önálló gyakorlásra is alkalmas köszönhetően a végén elhelyezett referencia anyagoknak: nyelvtani összefoglaló, kétnyelvű kifejezés-gyűjtemény a szóbeli vizsgához, mintaszövegek és kifejezések az íráskészség vizsgarészhez.
Szakmai lektor: Elekes Katalin, Jilly Viktor

 • Student's Book,
 • Teacher's Guide with Audio CDs

Legfontosabb jellemzők

 • Exam Practice Extra: a 12 fejezethez kapcsolódó, hallás utáni szövegértést és nyelvhelyességet gyakoroltató vizsgafeladatok
 • Speaking Bank: különböző kommunikációs helyzetekben felhasználható kifejezések gyűjteménye
 • Writing Bank: mintaszövegek, hasznos kifejezések és tippek a hatékony feladatmegoldáshoz
 • Wordlist: a vizsgán előforduló témakörök kulcsszókincse tematikus csoportosításban
 • Érettségi próbavizsga: egy teljes érettségi feladatsor, ami az éles vizsga felépítését követi
 • Student’s website: a tankönyv hanganyaga a honlapon
 • A kötet egyaránt felhasználható intenzív vizsgatréning kurzuskönyveként, vagy bármely más tankönyvsorozat mellett kiegészítő anyagként.
 • Alkalmazkodik a tanulók igényeihez: a fejezetek és a leckék bármely sorrendben, egymástól függetlenül is elvégezhetőek.
 • Oxford Exam Trainer Student’s Site - a tankönyv teljes hanganyaga innen letölthető
 • Oxford Exam Trainer Teacher’s Site - a hanganyag szövege és a szószedet innen letölthető

Leírás

Az Oxford Exam Trainer minden fejezete a témakör szókincsének átismétlésével és begyakorlásával kezdődik. A kötet legvégén fejezetenként (azaz érettségi témakörönként) csoportosított, kétnyelvű szószedet (Wordlist) található.

Az Oxford Exam Trainer minden fejezetében egy-egy olvasott szövegértési feladat szerepel, és a kötetben valamennyi jellemző feladattípus megjelenik.

Az Oxford Exam Trainer valamennyi fejezetének törzsanyagában két nyelvhelyességet mérő vizsgafeladat szerepel. Minden fejezethez kapcsolódóan egy-egy további kiegészítő vizsgafeladat található a kötet végén. A nyelvhelyességet gyakoroltató feladatokhoz kapcsolódó szóanyag a fejezetek elején, valamint az egyes szövegértési részekben; a nyelvtani anyag pedig a nyelvhelyesség rész elején egy rövid ismétlés erejéig, valamint a kötet végén szereplő, részletes ismertetést és gyakorlatokat is tartalmazó nyelvtan mellékletben (Grammar Reference) található.

Az Oxford Exam Trainer minden fejezetében egy-egy hallott szövegértési feladat szerepel. A kötetben valamennyi jellemző feladattípus megjelenik. Minden fejezethez kapcsolódóan egy további kiegészítő vizsgafeladat is található a kötet végén.

Az Oxford Exam Trainer minden fejezetében egy íráskészség feladat található, és a kötetben valamennyi jellemzően előforduló feladattípus szerepel. A kötet végén az egyes szövegtípusok jellemzőit ismertető mintaszöveggyűjtemény (Writing Bank) található, a feladat megoldását segítő tanácsokkal és hasznos kifejezésekkel.

Az Oxford Exam Trainer minden fejezetének végén egy, a fejezet témáihoz kapcsolódó teljes szóbeli feladatsor szerepel - az órai vagy önálló gyakorlás céljaihoz alkalmazott formában. A kötet végén található kifejezésgyűjtemény (Speaking Bank) az egyes kommunikációs célokhoz kapcsolódó kifejezéseket sorolja fel.

Az Oxford Exam Trainer legvégén egy teljes emelt szintű érettségi vizsga minta-feladatsora található, amelyet a tanultak összegzésére, próbavizsgaként használhatunk.

 • A könyv 12 fejezete a vizsga mind a tíz témakörét feldolgozza, beleértve az új Gazdaság témakört is.
 • Minden fejezet a témához kapcsolódó szókincs bemutatásával indul.
 • A fejezetekben a tanulók mind az öt vizsgarészre (Olvasott szöveg értése, Nyelvhelyesség, Hallott szöveg értése, Íráskészség, Beszédkészség) szisztematikusan készülhetnek.
 • A kötet megismerteti a tanulókat a vizsgán előforduló típusfeladatokkal.
 • Vizsgastratégiák és tippek segítik a tanulókat, hogy magabiztos vizsgázóvá váljanak.
A könyv 12 fejezete az idegen nyelvi érettségi vizsgák mind a tíz témakörét járja körül:
 • személyes vonatkozások, család (1. fejezet)
 • ember és társadalom (2. fejezet)
 • környezetünk (3. és 12. fejezetek)
 • az iskola (4. fejezet)
 • a munka világa (5. fejezet)
 • életmód (7. fejezet)
 • szabadidő, művelődés, szórakozás (9. és 10. fejezetek)
 • utazás, turizmus (8. fejezet)
 • tudomány és technika (11. fejezet)
 • gazdaság (6. fejezet).
A fejezetek egyes részei a témakörök más és más elemeit tárják fel.

Inside Oxford Exam Trainer B2 (2)

Oxford Exam Trainer B2 Student's Book New

9780194213004

Új felkészítő könyv az emelt szintű érettségi vizsgára

Oxford Exam Trainer B2 Teacher's Guide with Audio CDs

9780194213042

Új felkészítő könyv az emelt szintű érettségi vizsgára

ISBN Title
9780194213004 Oxford Exam Trainer B2 Student's Book New
9780194213042 Oxford Exam Trainer B2 Teacher's Guide with Audio CDs