Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Gdzie kupić

Nowe wydanie

First Edition

Expolore Treetops: 786/1/2017

Explore Treetops to 3-poziomowy kurs języka angielskiego zintegrowany z treściami nauczania opisanymi w podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego, w pełni zgodny z wymogami obowiązującego prawa oświatowego.

 • Poziom: A1

Kurs pobudza kreatywność uczniów i angażuje ich w poznawanie świata. Wybór Explore Treetops gwarantuje pełną realizację podstawy programowej i wysoki komfort pracy dla nauczyciela.

 • Podręcznik z nagraniami (dotacja)
 • Materiały ćwiczeniowe (dotacja)
 • Teacher’s Power Pack
 • Classroom Presentation Tool
 • Teacher’s Resource Pack 1-3

Najważniejsze cechy:

  W pełni realizuje nową podstawę programową poprzez:

  • materiał dostosowany do potrzeb 7-latków w pierwszej klasie,
  • zróżnicowane zadania rozwijające sprawności pisania i czytania,
  • przenikanie się świata realnego i świata bajki,
  • treści prezentujące kulturę krajów anglojęzycznych.

  Pobudza kreatywność i angażuje dzieci w poznawanie świata poprzez:

  • ciekawe projekty integrujące pracę w klasie ze zdobywaniem wiedzy o świecie,
  • lekcje interdyscyplinarne – zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe,
  • rozwijanie nawyku czytania dla przyjemności,
  • kształtowanie postaw społecznych.

  Gwarantuje wysoki komfort pracy poprzez:

  • przejrzysty układ materiału,
  • atrakcyjną szatę graficzną,
  • ciekawe historyjki z sympatycznymi bohaterami,
  • równomierny rozwój wszystkich sprawności językowych.

Pobierz

Dla ucznia

Explore Treetops includes: