Product Information Teaching Resources Learning Resources
insight

Share Print

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

Nr akceptacji MEN (reforma 2019):
Pre-Intermediate: 953/1/2019
Intermediate: 953/2/2019
Upper-Intermediate: 953/3/2019
Advanced: 953/4/2019

Nr akceptacji MEN:
Pre-Intermediate: 640/1/2013
Intermediate: 640/2/2013
Upper-Intermediate: 640/3/2014
Advanced: 640/4/2015

 • Szint: insight Pre-Intermediate: A2/B1
  insight Intermediate: B1/B2
  insight Upper-Intermediate: B2/C1
  insight Advanced: C1

Insight, nowy, 4-częściowy kurs dla szkół średnich, rozwija i inspiruje uczniów. Tematy prowokujące do myślenia i teksty bogate w wiedzę pobudzą do dyskusji i wyrażania własnych opinii oraz zainspirują do krytycznego myślenia o otaczającym świecie.
Insight pokazuje uczniom, w jaki sposób rozwijać własne umiejętności, a także uczy samodzielności, niezwykle przydatnej w dalszej nauce. Insight nie tylko uczy słów, ale wyjaśnia, jakim regułom podlegają, dzięki czemu uczniowie używają języka obcego z dużo większą pewnością
i kompetencją.

 • Student's Book
 • Teacher's Book and Teacher's Resource Disk
 • Workbook with Online Practice
 • Class CD
 • Classroom Presentation Tool

Legfontosabb jellemzők


  Najważniejsze cechy kursu:
 • Tematyka pobudzająca do myślenia oraz teksty bogate w informacje stanowią wyzwanie dla uczniów, dostarczają wiedzy o świecie i prowokują do dyskusji. Bogactwo systematycznie wprowadzanego słownictwa, sekcje Vocabulary insight oraz 10-stronicowy bank słownictwa nie mają sobie równych wśród innych podręczników.
 • Dzięki sekcjom kulturowym w każdym rozdziale oraz powiązanym z nimi filmami na DVD uczniowie poznają i lepiej zrozumieją obyczaje, tradycje i historię krajów anglojęzycznych.
 • Dodatkowe lekcje oparte na literaturze, znajdujące się w zeszytach ćwiczeń, pozwalają w szczególny sposób wzbogacić lekcje. Tematyka podręczników omawia wszystkie tematy z katalogu tematów maturalnych, a zadania typu maturalnego są regularnie wprowadzane zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń.

Leírás

Insight into the world – tematy, które inspirują:
 • Tematyka prowokująca do myślenia oraz tekst bogate w wiedzę inspirują uczniów do krytycznego spojrzenia na otaczający ich świat.
 • Pięć lekcji na bazie literatury pięknej zachęca do czytania w oryginale, które jest z jednym z najbardziej skutecznych sposobów uczenia się języka obcego.
 • Strony kulturowe w każdym rozdziale oraz powiązane z nimi materiały filmowe na DVD przybliżają obyczaje, tradycje i historię krajów anglojęzycznych.


Insight into learning – strategie, które kształtują proces uczenia się na całe życie
 • Strategie wyjaśniają krok po kroku, w jaki sposób rozwijać umiejętności językowe.
 • Dwustronicowa sekcja w każdym rozdziale ucząca zasad pisania tekstów pozwala poznać reguły właściwego tworzenia tekstów, ich planowania, a następnie sprawdzenie ich poprawności.
 • Nacisk na uczenie zintegrowane pozwala wyjaśnić, jak w rzeczywistości funkcjonuje język i jak jest używany.
 • Sekcje samooceny zachęcają uczniów do samodzielności w organizacji nauki języka obcego.


Insight into language – program nauki, który zachęca uczniów do sięgania głębiej
 • Omawiane zasady użycia słów zaopatrują uczniów w dogłębną wiedzę o tym, w jaki sposób funkcjonuje język.
 • Ćwiczenia gramatyczne zawsze zawierają elementy dodatkowej wiedzy.
 • Słownictwo jest wielokrotnie ćwiczone w różnych kontekstach, aby w efekcie stało się ugruntowaną bazą językową.
 • Nacisk na korzystanie ze słowników zaopatruje uczniów w umiejętności wykorzystywania dodatkowych, uzupełniających źródeł wiedzy.

Pobierz

insight, podręcznik, poziom pre-intermediate, rozdział przykładowy >>
insight, podręcznik, poziom intermediate, rozdział przykładowy >>
insight, podręcznik, poziom upper-intermediate, rozdział przykładowy >>
insight, podręcznik, poziom advanced, rozdział przykładowy >>
insight, podręcznik, poziom advanced spis treści