Product Information Teaching Resources Learning Resources
Link

Share Print

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

Link dla klasy IV: 1089/1/2020
Link dla klasy V: 1089/2/2021
Link dla klasy VI: 1089/3/2022
Link dla klasy VII: 1089/4/2020
Link dla klasy VIII: 1089/5/2021

Link to nowoczesny kurs dla klas IV-VIII szkoły podstawowej odpowiadający potrzebom ucznia i nauczyciela.

 • Language Level: A1-B1

Link to efektywne przygotowanie do egzaminu z zastosowaniem najnowszych technik i technologii. Niniejsze wydanie jest w pełni zgodne z wymogami obowiązującego prawa oświatowego.

Podręcznik posiada odzwierciedlenie cyfrowe. Oprogramowanie na tablicę interaktywną zawiera podręcznik, materiały ćwiczeniowe z kluczem odpowiedzi, nagrania audio i video oraz gry interaktywne na platformie Oxford Learner's Bookshelf.

 • Podręcznik z cyfrowym odzwierciedleniem
 • Materiały ćwiczeniowe z dostępem do Online Practice
 • Teacher’s Power Pack
 • Teacher’s Resource Centre (TRC) – e-zasoby z testami, materiałami do kopiowania i nagraniami audio
 • Classroom Presentation Tool do podręcznika i zeszytu ćwiczeń

Key features

 • WSPARCIE W DOSKONALENIU UMIEJĘTNOŚCI TWORZENIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ
 • EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CZASU NA LEKCJI
 • ROZWIJANIE AUTONOMII UCZNIA
 • KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU JUŻ OD IV KLASY

Read more...

WSPARCIE W DOSKONALENIU UMIEJĘTNOŚCI TWORZENIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ
 • nauka pisania krok po kroku
 • ćwiczenie wszystkich form wypowiedzi pisemnej
 • zadania My Writing Project stymulujące kreatywność i inne umiejętności przydatne w życiu
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CZASU NA LEKCJI
 • zadania umożliwiające indywidualizowanie pracy z uczniami
 • Visual Core Route z oznaczonymi kluczowymi ćwiczeniami pomocny w pełnej realizacji celów lekcji
 • mobilizujące do pracy spersonalizowane zadania Your World na początku lekcji
ROZWIJANIE AUTONOMII UCZNIA
 • przydatne wskazówki i techniki zapamiętywania i utrwalania materiału
 • strategie rozwiązywania zadań
 • sekcje English in the real world motywujące do nauki języka poza klasą
KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU JUŻ OD IV KLASY
 • zadania w formacie egzaminacyjnym - zarówno otwarte, jak i zamknięte
 • pomocne wskazówki
 • lekcje Repetytorium

Podręcznik w wersji cyfrowej

Zobacz jak dodać swój e-podręcznik do biblioteczki Oxford Learner’s Bookshelf