New Headway_pl

Share Print

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Gdzie kupić

Najlepiej sprzedający się na świecie kurs języka angielskiego – idealnie zrównoważony program nauczania kładący nacisk na gramatykę, uzupełniony szeroką gamą materiałów dla nauczyciela, na wszystkich sześciu poziomach.

 • Poziom: 6 levels: Beginner to Advanced

Oparty na sprawdzonych metodach nauczania kurs Headway nigdy cię nie zawiedzie.

Szczególny akcent położony na gramatykę, przejrzysty program nauczania słownictwa i ćwiczenia rozwijające równolegle wszystkie sprawności językowe sprawiają, że prowadzone przez ciebie zajęcia przynoszą wymierne efekty w klasie.

Dzięki częstym aktualizacjom podręczników zawarte w nich materiały i informacje są zawsze na czasie. Bogaty wybór dodatkowych komponentów obejmujących najnowsze materiały cyfrowe dla tablic interaktywnych stanowi niezawodne wsparcie dla nauczyciela w każdej sytuacji.

Headway Fourth Edition Video (do poziomów od Beginner do Intermediate) jest teraz dostępny w pakiecie na DVD wraz z dającymi się kopiować kartami pracy z dodatkowymi ćwiczeniami.

Najważniejsze cechy:

 • Przejrzyste sekcje gramatyczne.
 • Zrównoważony program nauczania wszystkich sprawności językowych.
 • Zwroty przydatne w autentycznych sytuacjach – język angielski na co dzień, angielski mówiony, angielska wymowa i akcent.
 • Materiały cyfrowe dla tablic interaktywnych – New Headway iTools.
 • Szeroka gama materiałów dla nauczyciela – pomoce naukowe, materiały do kopiowania, testy i wiele innych – dostępne w wersji wydrukowanej i na stronie internetowej.

Szczegóły...

To najlepiej sprzedający się na świecie kurs języka angielskiego – dlaczego?
Jak to się dzieje, że lekcje prowadzone na podstawie podręczników Headway przynoszą wymierne efekty w klasie?

Odpowiedź jest krótka: sprawdzone metody nauczania.

Metody nauczania stosowane w serii Headway łączą w sobie to, co najlepsze, zarówno jeśli chodzi o tradycyjne podejście pedagogiczne – solidne podstawy gramatyczne, dużo ćwiczeń praktycznych i dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa – jak i najnowsze metody – odgrywanie scenek rodzajowych odzwierciedlających autentyczną komunikację i indywidualizacja procesu nauczania.

Autorzy kursu, Liz i John Soars, rozwinęli szereg zasad, które „…są sumą wszystkiego, w co wierzymy, nauczając i pisząc podręczniki”.

A oto trzy z nich:

i) Gramatyka zajmuje bardzo ważne miejsce w nauczaniu i uczeniu się języka.

ii) Szeroki wybór ćwiczeń praktycznych z zakresu wszystkich czterech sprawności językowych jest niezbędny w nauce języka.

iii) Zwroty przydatne w codziennej komunikacji, zwłaszcza te typowe dla języka mówionego, również powinny być ujęte w programie nauczania. Mogą się wśród nich znaleźć wyrażenia idiomatyczne, te przydatne w określonych sytuacjach bądź kontekstach społecznych, jak również zwroty funkcjonalne.

Digital solutions

iTools

iTools Logo

Headway iTools dają ci pełną elastyczność w korzystaniu z materiałów cyfrowych w interaktywnej klasie.

 • Książka ucznia wraz z nagraniami i kluczem odpowiedzi.
 • Zeszyt ćwiczeń wraz z nagraniami i kluczem odpowiedzi.
 • Zupełnie nowe nagrania wideo przypominające filmy dokumentalne uzupełnione kartami pracy z ćwiczeniami do wykorzystania na lekcjach.
 • Prezentacje multimedialne dotyczące gramatyki Customizable Grammar PowerPoint®, które można indywidualnie zaprojektować.
 • Wbudowane narzędzia pozwalające dostosować interaktywne lekcje do indywidualnych potrzeb ucznia.

iTutor

iTutor Logo

Zupełnie nowy komponent cyfrowy dołączony do książki ucznia umożliwia twoim uczniom kontynuowanie nauki w domu poprzez powtarzanie i utrwalanie materiału wprowadzonego na lekcji, doskonalenie wszystkich czterech sprawności językowych oraz dalsze ćwiczenie gramatyki i słownictwa.

 • Wybierz, czy chcesz doskonalić poszczególne sprawności językowe, czy utrwalać materiał z danego rozdziału.
 • Interaktywne ćwiczenia z czytania, słuchania i pisania z możliwością natychmiastowego sprawdzenia odpowiedzi.
 • Przewodnik po gramatyce Grammar Tutor wraz z nagranymi wyjaśnieniami dostosowanymi do różnych stylów nauki.
 • Listy słówek do każdego rozdziału z możliwością kopiowania uzupełnione nagraniami z prawidłową wymową.
 • Zupełnie nowe materiały wideo wraz z interaktywnymi ćwiczeniami.
 • Wybrane nagrania z książki ucznia uzupełnione interaktywnymi ćwiczeniami.
 • Karta postępów w nauce z możliwością kopiowania.

iChecker

iChecker Logo

Zupełnie nowy komponent cyfrowy dołączony do zeszytu ćwiczeń umożliwia uczniom samodzielną ocenę postępów.

 • Słuchaj nagrań do zeszytu ćwiczeń na swoim komputerze lub na odtwarzaczu MP3.
 • Ćwicz gramatykę, słownictwo i angielski na co dzień, rozwiązując testy wyboru znajdujące się na końcu każdego rozdziału.
 • Rozwijaj umiejętność pisania w języku angielskim, rozwiązując test oparty na kreatorze tekstów zamieszczony tuż po ostatnim rozdziale zeszytu ćwiczeń.
 • Skorzystaj z wielu dodatkowych ćwiczeń dostępnych online, które są bezpośrednio powiązane ze stroną internetową dla ucznia.
 • Sprawdź swoje umiejętności rozwiązywania testów egzaminacyjnych na stronie internetowej: oxfordenglishtesting.com, wykorzystując darmowy kod dostępu do przykładowego egzaminu.