Product Information Teaching Resources
Oxford Repetytorium Maturzysty

Share Print

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

Numer dopuszczenia MEN:
Oxford Repetytorium Maturzysty. Poziom podstawowy i rozszerzony 1135/2022
Oxford Repetytorium Maturzysty. Poziom rozszerzony 1137/2022

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

 • Language Level: B1-C1

Oxford Repetytorium Maturzysty to elastyczny i nowoczesny kurs dla uczniów szkoły ponadpodstawowej, kompleksowo przygotowujący do egzaminu w nowej formule obowiązującej od 2023 roku.

 • Podręcznik z kodem
 • Teacher Guide
 • Teacher Resources
 • Classroom Presentation Tool
 • Oxford English Hub
 • Online Practice
 • e-book

Key features

 • POMÓŻ UCZNIOM OSIĄGNĄĆ SUKCES NA MATURZE
 • BĄDŹ PIONIEREM I STOSUJ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
 • KORZYSTAJ Z WYGODNEGO WARSZTATU PRACY

Read more...

POMÓŻ UCZNIOM OSIĄGNĄĆ SUKCES NA MATURZE
 • Wszystkie typy zadań obowiązujące na egzaminie od 2023 roku
 • Oxford 3000 i Oxford 5000 – lista starannie wyselekcjonowanych, najczęściej używanych i najbardziej przydatnych słów, opracowana przez oksfordzkich leksykografów
 • Obszerne sekcje rozwijające znajomość środków językowych
 • Wordpower – dodatkowe zadania leksykalne utrwalające m.in. idiomy, kolokacje i wyrażenia czasownikowe
 • Brainpower – leksykalne powtórki kumulatywne i strategie efektywnego zapamiętywania
BĄDŹ PIONIEREM I STOSUJ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
 • Podręcznik z interaktywnym e-bookiem
 • Dodatkowe zadania Online Practice i wideo ze wskazówkami do egzaminu
 • Narzędzia dla nauczyciela: Classroom Presentation Tool oraz zasoby cyfrowe Teacher Resources
KORZYSTAJ Z WYGODNEGO WARSZTATU PRACY
 • Oxford English Hub – jeden kod dostępu do wszystkich zasobów online
 • Teacher Guide – funkcjonalne kompendium w formie podręcznika ucznia z kluczem
 • Online Practice – zautomatyzowane ocenianie i łatwe monitorowanie pracy uczniów

Online Practice


Dodatkowe zadania interaktywne do obu poziomów kursu:
 • 180+ zadań na słownictwo (100+ na poziomie podstawowym, 70 zadań na poziomie rozszerzonym)
 • 120+ zadań na gramatykę (60+ na poziomie podstawowym, 50+ na poziomie rozszerzonym)
 • 100+ zadań na środki językowe (50+ pp, 40+ pr)
 • 28 zadań na słuchanie (14 na poziomie podstawowym, 14 na poziomie rozszerzonym)
 • 28 zadań na pisanie – (14 tematów na poziomie podstawowym, 14 tematów na poziomie rozszerzonym)
 • 14 zestawów ustnych - 42 zadania
Zadania Online Practice umożliwiają:
 • doskonalenie sprawności językowych w angażującej dla ucznia formie dzięki nagraniom oraz interaktywnym zadaniom z wbudowanym automatycznym ocenianiem
 • doskonalenie poprawnej wymowy dzięki zadaniom z opcją “wysłuchaj, nagraj i odtwórz”
 • śledzenie postępów dzięki dostępnym raportom i podsumowaniom
 • dodatkowe utrwalenie materiału w łatwy i przyjemny dla ucznia sposób z wykorzystaniem komputera lub mobilnych narzędzi cyfrowych
Dwuletni dostęp do zadań Online Practice na platformie Oxford English Hub znajduje się w papierowej wersji podręcznika pod jednym kodem wspólnym dla wszystkich komponentów cyfrowych ucznia

Oxford Repetytorium Maturzysty includes:

Oxford Repetytorium Maturzysty includes: