Opis Dla nauczyciela Dla ucznia
Oxford Solutions

Share Print

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Gdzie kupić

Nr akceptacji MEN:
Oxford Solutions Elementary: 733/1/2015
Oxford Solutions Pre-Intermediate: 733/2/2015
Oxford Solutions Intermediate: 733/3/2015
Oxford Solutions Upper-Intermediate: 733/4/2016

 • Poziom:
  Elementary
  Pre-Intermediate
  Intermediate
  Upper-Intermediate

Oxford Solutions to kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego!

 • Odpowiedź na zróżnicowane potrzeby ucznia
 • Wszechstronny program nauki słownictwa
 • Dodatkowe wsparcie w rozwoju kluczowych umiejętności: mówienie i rozumienie ze słuchu
 • Online Practice
 • Oxford Solutions Podręcznik
 • Oxford Solutions Teacher's Power Pack
 • Oxford Solutions iTools
 • Oxford Solutions Materiały ćwiczeniowe z Online Practice

 • Oxford Solutions Podręcznik
 • Oxford Solutions Teacher's Power Pack
 • Oxford Solutions iTools
 • Oxford Solutions Materiały ćwiczeniowe z Online Practice

Najważniejsze cechy:

  Kompleksowe przygotowanie do matury
  • Sekcja Skills Trainer w każdym rozdziale podręcznika
  • Sekcja Matura Skills Trainer w zeszycie ćwiczeń
  • Sekcja Word Skills w podręczniku przygotowująca do części matury Znajomość środków językowych (Use of English)
  • Cumulative Reviews w zeszycie ćwiczeń podsumowujące dotychczas przerobiony materiał
  • Dodatkowe wsparcie w postaci próbnych egzaminów maturalnych do pobrania
  Online Practice na platformie Oxford English Online
  • Kod do Online Practice dostępny w każdym zeszycie ćwiczeń
  • Unikalne rozwiązanie Grammar Adaptive Online Practice*
  • Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne do każdego rozdziału
  • Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu maturalnego
  • Funkcjonalności Online Practice:
  • - interaktywne zadania
   - automatyczne odpowiedzi
   - materiał audio
   - nagrywanie odpowiedzi ustnej
   - dziennik ocen
   - możliwość zadawania pracy domowej
  Odpowiedź na zróżnicowane potrzeby ucznia
  • Sekcje Recycle! - lepsze utwalenie materiału dzięki regularnym powtórkom gramatycznym
  • Lekcje poświęcone kulturze teraz oferują dodatkowy materiał na różną ilość godzin
  • Indywidualizacja nauczania dzięki różnorodności materiału
  Wszechstronny program nauki słownictwa
  • Lekcje Word Skills poszerzają zasób słownictwa i uczą pracy ze słownikiem
  • Wiele okazji do wykorzystania słownictwa wprowadzonego na początku rozdziału ułatwia jego zapamiętanie
  • Utwalanie i poszerzanie leksyki w sekcjach Vocabulary Builder
  Dodatkowe wspacie w rozwoju kluczowych umiejętności: mówienie i rozumienie ze słuchu
  • Lekcje poświęcone sprawności mówienia
  • Lekcje Listening skills w każdym rodziale
  • Program "krok po kroku" - każda lekcja poświęcona tylko jednej umiejętności
  • Okazja do mówienia na każdej lekcji
  Sprawdzone metody nauczania
  • Czytelna struktura rozdziału - jasny cel lekcji
  • Ciekawe, inspirujące teksty
  • Zrównoważony rozwój sprawności językowych
  *Grammar Adaptive Online Practice to unikalne rozwiązanie umożliwiające uczniowi:
  • poznanie swego poziomu wiedzy w ramach danego zagadnienia gramatycznego
  • ćwiczenie zagadnien ia dokłądnie na poziomie, na którym uczeń się znajduje, bez konieczności rozwiązywania ćwiczeń, które mogłyby być za łatwe
  • dokonywanie postępów w nauce gramatyki poprzez ćwiczenie zagadnienia na coraz wyższym poziomie

Opinie

„Poleciłabym Oxford Solutions, ponieważ ...

 • … jest tym, czego potrzebują uczniowie jako przygotowanie do egzaminu maturalnego, zawiera aktualne treści, które są przekazane w formie ciekawej dla uczniów. Oxford Solutions jest bogaty w treść i formę.” (Anna Konderak, Lublin)
 • … jest to podręcznik nowoczesny, zawiera dużo ciekawych informacji, bogate słownictwo. Dużo ćwiczeń odbiega od schematu, co jest dużą zaletą, szczególnie dla uczniów zdolnych, ambitnych i wymagających.” (Maria Rakowska, Lublin)
 • … zawiera tematy i teksty, które autentycznie interesują młodzież. Prowokuje młodzież do korzystania z języka w autentycznych sytuacjach. Uczniowie wręcz czują potrzebę wyrażania opinii.” (Katarzyna Pucyło, Gdynia)
 • … jest dobrze rozplanowany pod względem czasu przeznaczonego na dany rozdział. Zawiera dodatkowe ćwiczenia, które dają nauczycielowi wybór i możliwość dostosowania lekcji do poziomu grupy.” (Katarzyna Zakrzewska-Słychań, Łódź)
 • … zawiera: interesującą tematykę, logiczny układ rozdziałów i poszczególnych lekcji, wiele zadań ćwiczących słownictwo w różnych kontekstach oraz ciekawy i bogaty zbiór materiałów dodatkowych.” (Joanna Łukaszewska, Szczecin)
 • … podręcznik posiada bardzo wyraźny układ materiału, kształcąc wszystkie umiejętności językowe. Jest wygodny w użyciu zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela. Ciekawe teksty źródłowe są inspiracją dla uczniów do samodzielnego poszukiwania i samokształcenia.” (Stella McKnight, Ruda Śląska)
 • … jest to prosty, klarowny i inspirujący przewodnik dla ucznia i nauczyciela prowadzący do skutecznego ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych niezbędnych do sprawnego posługiwania się angielskim i zdania egzaminu maturalnego.” (Barbara Marzec, Chorzów)
 • … zmusza uczniów do myślenia, systematycznej pracy i kreatywności. Solidnie przygotowuje do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.” Żaneta Siberna-Wolitzki, Poznań)
 • ... jest to kurs intrygujący i prowokujący do myślenia, odpowiadający uczniom i przyjazny dla nauczyciela. Jest dobrze przemyślany i uporządkowany, gwarantujący sukces maturalny na poziomie wszystkich sprawności językowych.” (Anna Brewińska-Drozd, Bydgoszcz)
 • … ponieważ daje nauczycielowi poczucie bezpieczeństwa i swobody zarazem.” (Ilona Samsonowicz, Białystok)
 • .. podręcznik w pełni spełnia moje oczekiwania dotyczące podręcznika do nauki języka angielskiego. Prrzejrzysty układ, dobrze wprowadzone i przećwiczone słownictwo. Ciekawe teksty do czytania. Nietuzinkowe zadania i nagrania ze słuchu.” (Marta Babienko. Białystok)

„Oxford Solutions jest...

 • twórczy, gdyż zmusza do wszechstronnego rozwijania umiejętności w zakresie mówienia, pisania, słuchania i rozumienia tekstu.” (Dorota Biskupska, Lublin)
 • inspirujący dzięki ćwiczeniom na platformie Oxford English Online. Uczeń słabszy może pracować indywidualnie z pomocą lub samodzielnie i systematycznie rozwijać się. Uczniowie bardziej
 • elastyczny – dający nauczycielowi możliwość wyboru zadań i materiałów, a uczniom zapewniający możliwość poszerzania kluczowych umiejętności.” (Joanna Łukaszewska, Szczecin)
 • odpowiedni dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego – zawiera strategie egzaminacyjne i wszystkie typy zadań niezbędne w przygotowaniu do egzaminu.” (Jacek Kacprzak, Warszawa)
 • ...różnorodny – różnorodność tematów, różnorodność ćwiczeń, różnorodność sposobów modyfikowania lekcji.” (Marcn Prasocik, Warszawa
 • zróżnicowany, jeśli chodzi o ćwiczenia leksykalno-gramatyczne i online practice!” (Marek Buler, Toruń)

Matura 2015


Z myślą o jak najlepszym przygotowniu do egzaminu maturalnego stworzyliśmy serwis, na którym znaleźć można między innymi przykładowe arkusze egzaminacyjne, filmy instruktażowe i mnóstwo ćwiczeń przygotowujących do egzaminu dojrzałości.

Przejdź do serwisu egzaminacyjnego >>>

Dla ucznia

Pobierz