Team Up 3

Share Print

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Gdzie kupić

Team Up 3

Razem łatwiej!

Team Up to przejrzysty, rzetelny i nowoczesny kurs, który spełnia wszelkie wymagania stawiane przez nauczycieli klas IV-VI:

 • ułatwia pracę w dużej klasie o zróżnicowanym poziomie zdolności i umiejętności językowych uczniów.
 • efektywnie przygotowuje do sprawdzianu szóstoklasisty, a przygotowanie obejmuje stopniowe zapoznawanie się uczniów z typami zadań oraz umiejętnościami potrzebnymi na sprawdzianie.
 • jest ciekawy i motywuje uczniów do nauki, a także uczy pracy zespołowej i funkcjonowania w grupie.

Poznaj nową wersję Team Up, dostosowaną do znowelizowanej
ustawy >>>

 • Podręcznik z repetytorium
 • Zeszyt ćwiczeń z kodem dostępu do wersji cyfrowej
 • Teacher’s Power Pack
 • Strona dla ucznia: Team Up Fun Zone
 • iTools
 • DVD
 • Flashcards
 • Grammar flashcards

Najważniejsze cechy:  Oto trzy powody, dla których warto wybrać Team Up:

 • Team Up wspiera pracę w licznej klasie, pełnej uczniów na zróżnicowanym poziomie znajomości języka. Przejrzysty układ, konkretne wskazówki i dobrze oznaczone powiązania między elementami w różnych komponentów zapewniają sprawną pracę w klasie i w domu.
 • Zawiera pełne, systematyczne i bezstresowe przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty, które rozpoczyna się już w IV klasie. Uczniowie od początku zapoznają się z typami zadań, jakie znajdą się na sprawdzianie, obecnymi zarówno w podręczniku z repetytorium, jak i w pozostałych komponentach kursu, wyraźnie oznaczonych fioletową literą S.
 • Łączy tradycyjne materiały drukowane (na przykład znakomite grammar flashcards) z bogatym zestawem materiałów cyfrowych dla użytkowników stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Kupując materiały ćwiczeniowe w wersji pełnej uczeń otrzymuje dostęp do Oxford Sprawdzian bez tajemnic. Online Practice na platformie Oxford English Online.

Szczegóły...Kurs Team Up wspiera proces nauczania, dzięki połączeniu tradycyjnych materiałów drukowanych z komponentami opartymi na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Szeroki wachlarz materiałów wydanych w formie papierowej i cyfrowej umożliwia nauczycielowi wybór w zależności od wyposażenia klasy i potrzeb uczniów.

Motywem przewodnim, odwołującym się do rzeczywistości kulturowej i społecznej związanej z językiem angielskim, jest w podręczniku Team Up historyjka obrazkowa osadzona w realiach szkoły brytyjskiej: grupa uczniów z jednej klasy wspólnie przygotowuje szkolny musical.

Dzięki wciągającej narracji w odcinkach uczniowie są motywowani zarówno do nauki języka, którym mogą posługiwać się w znanych im sytuacjach z życia grupy rówieśniczej, do zrozumienia indywidualności – własnej i kolegów – jak i do pracy w zespole.

Formuła kursu, łącząca podręcznik z repetytorium, zapewnia systematyczne przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty jednoczesne z nauką języka ogólnego.

Podręcznik jest prosty, klarowny i rzetelny, odpowiedni dla klas na zróżnicowanym poziomie umiejętności i zdolności językowych.

Program nauczania i treści zawarte w kursie odpowiadają wymogom aktualnej podstawy programowej.

Kursowi towarzyszą liczne materiały wspierające pracę nauczyciela, zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe, w tym program diagnozy szkolnej oraz zeszyt ćwiczeń online na platformie OxfordEnglishOnline.pl.
 • Zapewnia unikalne wsparcie w tzw. okresie pomostowym na początku czwartej klasy;
 • Zawiera liczne wskazówki, porady i ciekawostki;
 • Umożliwia powtarzanie i poszerzanie materiału dzięki stronom Reinforcement i Extension;
 • Proponuje ćwiczenia gramatyczne w zeszycie ćwiczeń oznaczone gwiazdkami według stopni trudności;
 • Rozbudowuje dodatkowe słownictwo, proponowane bardziej zaawansowanym uczniom;
 • Wśród komponentów znajdują się liczne pomoce wizualne – tradycyjne i cyfrowe. • iTools – oprogramowanie do wykorzystania w klasie, w której jest laptop i rzutnik. Do oprogramowania włączone są m. in. e-flashcards.

 • DVD - do wykorzystania, gdy w klasie jest odtwarzacz DVD i telewizor.

 • Class CDs– do wykorzystania, gdy w klasie jest odtwarzacz audio.


 • Zeszyt ćwiczeń online – praca domowa online (gdy uczeń ma dostęp do laptopa, tabletu lub komputera oraz łącze internetowe).

 • Strona Team Up Fun Zone– interaktywne gry i zabawy dla uczniów.

 • Strona Oxford Parents– informacje dla rodziców, którzy chcą pomagać swojemu dziecku w nauce języka.

 • Strona z materiałami dla nauczyciela w ramach Oxford Teacher’s Club zawiera testy, materiały do powielania, próbne arkusze sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego oraz wiele innych dodatkowych pomocy.

Diagnoza


Diagnoza jest systemem testów prowadzących przez cały etap nauczania od rozpoczęcia klasy IV do zakończenia nauki w klasie VI. Umożliwia kontrolę postępów w różnych obszarach dydaktycznych, a co więcej, zawiera propozycje planów naprawczych przydatnych, jeżeli w którymś z obszarów pojawią się jakiekolwiek braki.

Wraz z raportem nauczyciel otrzymuje program naprawczy, który wskazuje na obszary wymagające dodatkowej pracy z danym uczniem, wraz z propozycjami konkretnych zadań.

Sprawdzian szóstoklasisty
 • Przygotowanie do sprawdzianu rozpoczyna się już w klasie czwartej, dzięki połączeniu podręcznika z repetytorium.
 • Repetytorium na końcu podręcznika pozwala uczniom zaznajomić się z typami zadań, które będą rozwiązywać na sprawdzianie szóstoklasisty.
 • Zadania w repetytorium odpowiadają wszystkim czterem częściom sprawdzianu. Uczniowie zapoznają się z zadaniami na rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych, rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość funkcji językowych.
 • Zadania przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty znajdują się we wszystkich głównych komponentach kursu: w podręczniku, zeszycie ćwiczeń, zeszycie ćwiczeń online, w książce nauczyciela, a także w iTools.
 • Dodatkowo nauczyciele i uczniowie mogą skorzystać z gotowych arkuszy sprawdzianu szóstoklasisty, które są dostępne na stronie naszego serwisu Sprawdzian szóstoklasisty