Product Information Teaching Resources Learning Resources

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

New edition

Explore Series je kompletný rad učebníc pre 1. - 9. ročník základnej školy, ktorý postupuje v súlade s vývojom žiakov, a poskytuje tak primeranú úroveň obtiažnosti a podpory pre každú etapu základného vzdelávania.

  • Level: A0-A1

Slovenská edícia učebníc, pracovných zošitov a metodických príručiek. Učebnica má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ.

Key features

  • Celou sériou sa prelína téma objavovania a skúmania jazyka a rôznorodých tém.
  • Výučba jazykov prebieha prostredníctvom príbehov, piesní, vytvárania hodnotovej orientácie a využitia medzipredmetových vzťahov.
  • Žiaci sa učia pomocou dialógov, hier a prezentácií slovnej zásoby a gramatiky.
  • Videá ukazujú skutočné britské prostredie.

Read more...

  • Série Let´s Explore a Explore Together podporujú schopnosť žiakov chápať dnešný globalizovaný svet a pracujú na rozvoji ich hodnôt a postojov. Žiakom pomáhajú lekcie Numbers, Festivals a stránky Explore more!
  • Jazyk je vyučovaný zábavnou formou s pomocou rôznych postáv a príbehov.
  • Classrom Presentation Tool - obsahuje animované verzie príbehov, videá ku kultúre a posluchové aktivity.
  • Explore Together 1 obsahuje Starter Booklet pre tých žiakov, ktorí začínajú s angličtinou.