Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

Explore Together

Explore Series je ucelená 9-dielna séria pre základné vzdelávanie.

New edition

Explore Series je kompletný rad učebníc pre 1. - 9. ročník základnej školy, ktorý postupuje v súlade s vývojom žiakov, a poskytuje tak primeranú úroveň obtiažnosti a podpory pre každú etapu základného vzdelávania.

Slovenská edícia učebníc, pracovných zošitov a metodických príručiek. Učebnica má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ.

 • Učebnica
 • Pracovný zošit
 • Metodická príručka
 • Teacher´s Pack
 • Classroom Presentation Tool

Key features

 • Celou sériou sa prelína téma objavovania a skúmania jazyka a rôznorodých tém.
 • Výučba jazykov prebieha prostredníctvom príbehov, piesní, vytvárania hodnotovej orientácie a využitia medzipredmetových vzťahov.
 • Žiaci sa učia pomocou dialógov, hier a prezentácií slovnej zásoby a gramatiky.
 • Videá ukazujú skutočné britské prostredie.
 • Pracovný zošit obsahuje anglicko-slovenský slovník, obrázkový slovník a prístupový kód na stiahnutie nahrávok.
 • Classroom Presentation Tool obsahuje animované verzie príbehov, videá ku kultúre a posluchové cvičenia.
 • Webová stránka pre žiakov a učiteľov.

Read more...

 • Série Let´s Explore a Explore Together podporujú schopnosť žiakov chápať dnešný globalizovaný svet a pracujú na rozvoji ich hodnôt a postojov. Žiakom pomáhajú lekcie Numbers, Festivals a stránky Explore more!
 • Jazyk je vyučovaný zábavnou formou s pomocou rôznych postáv a príbehov.
 • Classrom Presentation Tool - obsahuje animované verzie príbehov, videá ku kultúre a posluchové aktivity.
 • Explore Together 1 obsahuje Starter Booklet pre tých žiakov, ktorí začínajú s angličtinou.