Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

Little Friends

British English course for pre-kindergarten

Little Friends je kurz určený pre veľmi malé deti, ktoré ešte nečítajú ani nepíšu. Kurz rozvíja slovnú zásobu, uvádza zvukovú podobu jazyka a učí čísla.

Little Friends Vám napomáha vyučovať angličtinu jednoduchým a zábavným spôsobom.

Pútavé postavičky a zábavné, veku prispôsobené aktivity vytvárajú pozitívne prostredie pre vzdelávanie, v ktorom si deti môžu rozvíjať slovnú zásobu, učiť sa angličtinu prostredníctvom fonetického programu, objavovať čísla 1-10 a precvičovať predčitateľské a grafomotorické zručnosti.  

Little Friends je štartovacím kurzom pre First Friends ale môže sa použiť aj ako samostatný jedno-úrovňový kurz.

 • Class Book
 • Teacher’s Book
 • Flashcards
 • Class Audio CD

Key features

 • Hodnoty osvojované prostredníctvom príbehov, ktoré sú zasadené v rodinnom prostredí
 • Množstvom aktivít rozvíjajúcich grafomotoriku
 • V rámci numerácie výučba čísiel 1-10
 • Špeciálne navrhnutý fonetický program, ktorý predstavuje hlásky v angličtine
 • Jasné ciele lekcie, kde jedna stránka predstavuje jednu vyučovaciu hodinu
 • Extra kopírovateľné materiály v učiteľskej knihe s doplnkovou slovnou zásobou, hláskami a aktivitami na čísla, ktoré deti môžu ukázať svojim rodičom
 • Opakovanie každé dve lekcie

Read more...

We all know the earlier children learn a language the more likely they are to retain it. Little Friends is here to help.  This fun, easy-to-teach course helps you to develop children’s language skills from a very early age and prepare them for the difficult tasks of reading, writing, and numeracy.

Little Friends offers you everything you need to give your students a solid foundation in literacy. Each step-by-step activity has clear instructions which help you to teach children pre-reading and pre-writing skills in a fun and supported way.

The Class Book has plenty of opportunities for young learners to do finger tracing activities and practise pencil control which ensures they develop their fine motor skills ready for future writing activities, like the ones in First Friends.

The specially designed phonics programme helps you to teach pre-reading skills. Fun phonics chants and melodies introduce children to the sounds of the English alphabet. The songs not only make the sounds easier to remember, but entertain children, helping them to develop a positive attitude towards learning English.

But that’s not all, fun numbers activities and songs introduce students to the numbers one to ten, and the friendly characters, songs, and stories teach children important values such as cooperation, respect for others, and good nutrition.

So with Little Friends not only do young learners develop language, literacy and numeracy skills but social skills as well.