Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

New edition

Objavte nový svet učebnice Project Explore s rôznorodými postavami a vzrušujúcimi príbehmi. Každá hodina je postavená na osvedčenej metodológii učebnice Project a jej efektívnom prístupe k vyučovaniu gramatiky a slovnej zásoby.

 • Language Level: Level 1 až Level 4 (A1-B1)

Project Explore je 5 - úrovňový kurz, ktorý kombinuje osvedčenú metodológiu a štruktúru učebnice Project so 100% novým obsahom od nových autorov. Slovenská edícia učebníc, pracovných zošitov a metodických príručiek. Učebnica má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ.

 • Učebnica
 • Pracovný zošit
 • Metodická príručka
 • Class audio CD
 • Classroom Presentation Tool

Key features

 • 100% nový obsah
 • Rôznorodé témy, texty a úlohy pripravujú žiakov na používanie angličtiny v reálnom svete.
 • Učebnica vychádza v ústrety potrebám každého žiaka a dá sa efektívne využiť aj v triedach, kde sú žiaci s rôznymi vedomosťami a schopnosťami.
 • Projekty, kultúrne zaujímavosti, fotopríbehy a komiksy podnecujú zvedavosť žiakov.
 • Úlohy rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov a podporujú tvorivosť, spoluprácu a komunikáciu.
 • Pracovný zošit obsahuje hry a aktivity rozvíjajúce komunikačné zručnosti vytvorené len pre Slovensko metodičkami Zuzanou Strakovou a Silviou Pokrivčákovou.
 • Séria učebníc vytvorená tak, aby spĺňala štátny vzdelávací program ISCED 2.

Read more...

Spark students' curiosity
 • Discover 100% new texts, photo stories, cartoons and activities.
 • Delve into a new fictional world in stories by award-winning author Paul Shipton, which offer cumulative revision of the grammar and vocabulary after every two units.
A course you can rely on
 • Each lesson is underpinned by the familiar Project methodology.
 • Culture and Learn through English lessons provide optional extra material.
 • Revision pages in every unit help you to monitor students' progress.
 • Further ideas and activities in the Teacher's Guide provide extra support and challenge.
Prepare your students for the next step in their learning journey
 • Develop life skills with activities that encourage creativity, collaboration and communication.
 • Strong emphasis on learning to learn prepares students for the world beyond the classroom.
 • Supportive approach to Writing and Speaking helps all students to become capable communicators in English.