Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

Third Edition

Maturita Solutions (third edition), najobľúbenejšia oxfordská stredoškolská učebnica, ponúka 100% nový obsah. Odskúšaná metodológia spolu s novým materiálom vzbudí záujem u Vašich študentov a povedie ich k úspechu.

 • Level: Pre-Intermediate to Upper-Intermediate

Najobľúbenejšia stredoškolská učebnica vydavateľstva Oxford University Press vychádza v novej tretej edícii s prípravou na slovenskú maturitu: Maturita Solutions (third edition). Prináša úplne nový obsah, ktorý vychádza z odskúšanej metodológie predchádzajúcich vydaní.

Tretia edícia ponúka celkom nový sylabus na počúvanie, ako aj hodiny na podporu rozširovania slovnej zásoby "Word Skills", čo pomôže študentom zvládnuť kľúčové zručnosti, rozvíjať ich slovnú zásobu, a tak im pomôže stať sa sebavedomými v komunikácii.

Maturita Solutions aktivizuje študentov, pretože im ponúka veľa možností na učenie, a to aj vďaka rozširujúcim aktivitám a cvičeniam na opakovanie a to vo všetkých komponentoch. Každý študent, bez ohľadu na svoju úroveň, si bude vedomý svojho pokroku.

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Student’s Book e-Book
 • Workbook e-Book
 • Teacher’s Pack
 • Class Audio CDs
 • Course DVD

Key features

 • Nová edícia prináša široký rozsah rôznych typov hodín zameraných na kľúčové zručnosti, vrátane slovnej zásoby, gramatiky, čítania a písania, rozprávania, to všetko v 100% novom obsahu.
 • Nové hodiny na počúvanie a slovnú zásobu "Word Skills" v každej lekcii učebnice pomáhajú rozvíjať sebavedomie v komunikácii. 
 • Sekcie "Exams Skills Trainer" pripravujú študentov na záverečné maturitné skúšky a poskytujú im stratégie, jazyk a zručnosti potrebné na ich úspešné zvládnutie.
 • Extra podpora na budovanie gramatiky v častiach "Grammar Builder" umožňuje študentom viac precvičovať gramatiku a zároveň si kontrolovať gramatické pravidlá.
 • DVD-ROM ponúka študentom materiály, ktoré predstavia v kontexte život v anglicky hovoriacich krajinách.
 • "Classroom Presentation Tool" zobrazuje učebnicu a pracovný zošit na interaktívnej tabuli, s uloženými odpoveďami, audio nahrávkami, videami na podporu hodín učiacich o kultúre a aktivitami navyše.
 • Vocab Boost! poskytuje rady, ako sa učiť slovnú zásobu, ako aj aktivity, ktoré dajú študentom možnosť si ich vyskúšať.
 • Unit Reviews sú v novej edícii dlhšie a rozvíjajú schopnosť študentov uvedomovať si ich vlastný pokrok.
 • Nové časti Cumulative Reviews upevňujú učivo a pomáhajú s recyklovaním vedomostí a zručností.
 • Sekcie Use of English nájdete v každej časti Unit ReviewsCumulative Reviews

 • Slovenská verzia pracovného zošita obsahuje:
 • Maturita Skills Trainer (autorka PaedDr. Danica Gondová, PhD.) v každej úrovni postupne pripraví študentov na slovenskú maturitnú skúšku so stratégiami testovania v slovenskom jazyku.
 • Anglicko-slovenský slovník s výslovnosťou.
 • Functions Bank - každodenné frázy so slovenským prekladom.
 • Writing Bank - vzorové listy, texty, eseje s popisom v slovenčine.
 • Maturita Skills Challenge - výzva pre študentov otestovať sa na vyššej úrovni.

Read more...

Prístup učebnice Maturita Solutions k učeniu anglického jazyka je založený na týchto cieľoch: "motivate, activate, achieve".

Motivate
 • Vzbuďme záujem študentov rôznorodými témami, o ktorých budú chcieť rozprávať.
 • Vytvorme inšpiratívne hodiny pomocou voliteľných aktivít na začiatku hodiny, hodín zameraných na kultúru a pomocou projektov.
 • Okienka "I can" a "Unit reviews" pomáhajú študentom uvedomiť si svoj pokrok, a tým dosiahnuť svoj cieľ.
Activate
 • NOVÝ komplexný obsah na počúvanie pomôže študentom zvládnuť kľúčové zručnosti na počúvanie.
 • NOVÉ lekcie "Word Skills" rozširujú pochopenie nového jazyka a podporujú prácu so slovníkom.
 • Lekcie s podporou rozprávania a písania budujú sebavedomých študentov.
Achieve
 • Precvičovanie a dôkladná príprava na testy "Exam Skills Trainer" a "Maturita Skills Trainer" vedú k úspechu na maturitnej skúške.
 • Kritické myslenie a projektová práca rozvíjajú zručnosti potrebné pre skutočný svet.
 • Rozvoj jednotlivých zručností a recyklovanie nového jazyka pomôžu uspieť každému študentovi.

Maturita Solutions Third Edition includes:

Maturita Solutions Third Edition includes: