Contact Details

Address

c/o Oxford University Press, organizačná zložka
Kopčianská 41
Bratislava 85101
Slovak Republic

Email

Please use the form to the right.

Contact

BA, NR a TT kraje
a okresy LC, VK, KA, PT

ELT consultant: Gabriela Hroššová
Tel.: 0918/997 964
E-mail: gabriela.hrossova@oup.com
ZA a TN kraj
a okresy MA, SE, SI, PN, BB, BR, DT, ZV, BS, ZC, ZH

ELT consultant: Peter Huček
Tel.: 0918/913 696
E-mail: peter.hucek@oup.com
KE a PO kraje
a okresy: RA, RS

ELT consultant: Slavka Ilavská
Tel.: 0915/786 095
E-mail: slavka.ilavska@oup.comServices

 • ELT Showroom equipped with video, audio and computer facilities. Market popular ELT materials display available. Our ELT consultant will advise and assist you.
 • Methodology Seminars: Our seminars for teachers teaching at different types of primary and secondary schools are given by qualified professionals, and are ideal for teachers who want to keep in touch with the latest methods, styles and trends in ELT. Authors of OUP materials are invited to these sessions. Throughout the seminars our teachers can utilize the chance to fill their information gap towards books they use. Seminars also provide the key to match Oxford ELT materials with standards and exams in Slovakia.
 • Editorial Visits: Our Oxford Editors keep in touch with local teaching needs through regular contact and class observations.
 • School Visiting: Our ELT consultants visit your school to help you make the right choice for your particular teaching situation.
 • Newsletter: a regular ELT newsletter on Oxford news.
 • Exhibitions: You will find an OUP stand with our most popular publications at every popular book exhibition throughout Slovakia.
 • Mailings: Regular catalogue mailings keep you up-to-date on our latest publications and current prices.
 • Inspection Copies: Free copies of every coursebook are available to help you to make the right choice.
 • Free supplementary materials to accompany a number of our books.

 • Prezentačná miestnosť vyučovania anglického jazyka je vybavená videom, prehrávačom a počítačom. K nahliadnutiu sú k dispozícii materiály na vyučovanie anglického jazyka. ELT konzultant vydavateľstva Oxford University Press Vám pomôže a poradí.
 • Semináre pre učiteľov: Naše semináre pre učiteľov, učiacich na rôznych typoch základných a stredných škôl sú vedené kvalifikovanými odborníkmi. Semináre sú vhodné pre učiteľov, ktorí chcú držať krok s novými trendmi, štýlmi a metodikou vo vyučovaní anglického jazyka. Na semináre sú pozývaní aj autori materiálov vydavateľstva OUP. Prostredníctvom seminárov sa učitelia môžu informovať o podrobnostiach súvisiacich s kurzami, z ktorých vyučujú. Semináre taktiež ponúkajú podporu ohľadom zhody oxfordských materiálov s osnovami, štandardmi a certifikátmi na Slovensku.
 • Konzultácie editorov s učiteľmi: Pozorovaním na hodinách a priamym kontaktom s učiteľmi naši editori mapujú potreby pre daný typ školy alebo pre danú lokalitu.
 • Návštevy škôl: Náš zástupca navštívi Vašu školu a pomôže s výberom vhodných materiálov na základe Vašich individuálnych vyučovacích potrieb (typ školy, úroveň Aj žiakov, názor učiteľa, atd.).
 • Newsletter: pravidelné zásielky newslettera o novinkách a seminároch.
 • Výstavy kníh: Stánok vydavateľstva Oxford nájdete na výstavách kníh po celom území Slovenskej republiky.
 • Poštové zásielky: prostredníctvom týchto zásielok Vás informujeme o nových publikáciách a momentálnych cenách.
 • Pripravujeme množstvo doplnkových materiálov a pomôcok, ktoré uľahčujú prácu s našimi knihami.

Distributor

Please see 'Where to Order'.

Email us

Get help logging in to the Oxford Teachers' Club

Our Privacy Policy sets out how Oxford University Press handles your personal information, and your rights to object to your personal information being used for marketing to you or being processed as part of our business activities. We will only use your personal information to process your enquiry.