• Dates: 20th - 22nd March 2018
  • Speakers: Zuzana Straková, Nina Lauder
  • Times: 13:00 - 16:15 (CET)
  • Locations: Brno, Ostrava, Praha

Cesta k cizímu jazyku pomocí příběhů (přednáška ve slovenštině)

The Journey of Learning (přednáška v angličtině)

Register

Overview

Cesta k cizímu jazyku pomocí příběhů
(přednáška ve slovenštině)

Využití příběhů má v procesu osvojování cizího jazyka mimořádný význam, protože umožňuje hlubší ponor do jazyka, jeho komplexnější vnímání, stejně jako při využití jednoduchých učebních aktivit. Příběhy jsou pro děti encyklopedií života, učí se z nich vše, co potřebují znát. Příběhy jsou součástí jejich životů i v mateřském jazyce, proto je jejich využití v hodinách anglického jazyka spojováno s příjemným zážitkem. Přednáška bude věnována tomu, jak vhodně zakomponovat využití příběhů do vyučovací hodiny žáků předškolního, případně mladšího školního věku, jak zprostředkovat seznámení s příběhem a jak děti pomocí aktivit do příběhu vtáhnout.

The Journey of Learning
(přednáška v angličtině)

Learning a language is like going on a journey. We can look at maps and itineraries and investigate as much as we’d like beforehand but, the real journey begins once we leave the safety and comfort of our homes and start discovering new things. When learning a language, children leave the comfort and safety of their mother tongue to discover and explore new words and new ways of expressing their ideas. Just like in real life journeys, our students embark on the adventure of language learning with different degrees of enthusiasm and with different capabilities. As teachers, we can guide each of them through this journey by providing them with the support they need while, at the same time, encouraging them to explore for themselves. Come along and find out how to make learning a new language a positive adventure for everyone.

Agenda

Time Activity
13:00 – 13:30 Registrace
13:30 – 13:40 Zahájení
13:40 – 14:40 Zuzana Straková: Cesta k cizímu jazyku pomocí příběhů
14:40 – 15:15 Přestávka
15:15 – 16:15 Nina Lauder: The Journey of Learning
16:15 Tombola a závěr

Programmes

Date Town Programme
20th March 2018 Brno Download
21st March 2018 Ostrava Download
22nd March 2018 Praha Download

Speakers

Zuzana Straková je držitelkou lektorského osvědčení TEFL, práci se začínajícími i praktikujícími učiteli anglického jazyka se věnuje již od roku 1991. Momentálně působí na Institutu anglistiky a amerikanistiky při Filozofické fakultě Prešovké university na Slovensku. V posledních letech se věnuje převážně výzkumu na poli výuky anglického jazyka u nejmenších dětí a vedla několik úspěšných projektů s touto tematikou, jejichž součastí bylo pilotování hned několika inovativních přístupů ve své vlastní praktické výuce ve třídě. Má na svém kontě nespočet přednášek, seminářů a praktických dílen pro začínající i zkušené učitele anglického jazyka na Slovensku.

Nina Lauder is an ELT and CLIL expert who has been working in the field of education for decades. Born in Canada, she is now based in Seville, Spain where she works as a teacher, teacher trainer and materials writer. She has given workshops in a number of different countries around the world and has collaborated with the British Council, Bell International and the Spanish Ministry of Education on professional development programs. She is co-author of the Explorers series (OUP) and has recently co-authored books for the Think! Do! Learn! series (OUPE-CLIL). She currently works as an educational consultant in schools throughout Spain and as an author for CLIL and ELT resources. For more information visit her website: www.ninalauder.com

20th March 2018

Kancelář veřejného ochránce práv
Konferenční sál O. Motejla
Údolní 39
602 00 Brno
View the map for this venue

21st March 2018

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální
Zelená 40 A
702 00 Moravská Ostrava
View the map for this venue

22nd March 2018

Hotel Amarilis
Štěpánská 18
110 00 Praha 1
View the map for this venue

Register