• Dates: 8th - 26th April 2019
  • Speaker: Silvia Pokrivčáková
  • Time: 9:00-12:30 CET
  • Location: Trenčín, Bratislava, Žilina, Nitra, Košice, Prešov, Banská Bystrica

Ako úspešne učiť angličtinu v inkluzívnej triede
SEN a CLIL sú stále IN – diskusia
CLIL na hodinách angličtiny

Register

Overview

Ako úspešne učiť angličtinu v inkluzívnej triede, SEN a CLIL sú stále in - diskusia
Seminár prináša prehľad v praxi overených vyučovacích postupov a nástrojov, ktoré pomáhajú učiteľom angličtiny na 1. stupni ZŠ zvládnuť náročný manažment vyučovania v inkluzívnej triede (so žiakmi s ŠVVP) a ktoré zároveň pre všetkých žiakov vytvárajú priestor na dosiahnutie čo najlepších výsledkov podľa vlastných schopností a možností. Učitelia budú mať príležitosť si vybrané postupy a nástroje vyskúšať priamo na seminári. Odporúčame, aby mali účastníci seminára pri sebe mobily, tablety alebo laptopy s vlastným dátovým pripojením.

CLIL na hodinách angličtiny (ELT consultant OUP Slovakia)
Metóda CLIL je jednou z najefektívnejších metód na výučbu cudzieho jazyka. Dostala sa už aj do mnohých učebníc. Stále viac a viac titulov ju zaraďuje ako súčast každej lekcie alebo ako samostatné témy. Na hodinách anglického jazyka používame prvky CLILu neustále. Či už spievame, kreslíme, alebo sa učíme o počasí, obliekaní, vzniká spojenie s inými predmetmi. Žiaci tak lepšie pochopia, že cieľom nie je naučit sa cudzí jazyk, ale vedieť ho používat ako prostriedok na učenie sa a dorozumievanie. Spolu zistíme, že priniesť CLIL na hodiny je celkom jednoduché a ukážeme si aj praktické aktivity pre žiakov na prvom stupni.

View the event invitation

Speaker

Silvia Pokrivčáková is a lecturer, teacher trainer and researcher in language pedagogy at University of Trnava, Slovakia, as well as at Tomas Bata University in Zlín, the Czech Republic. She also cooperates with several other universities and educational institutions in Slovakia, the Czech Republic, Poland and Austria. Being interested in a wide variety of subjects related to the contemporary problems of teaching foreign languages to young and teenage learners, she is currently working on the topics related to teaching English in a digital environment (CALL), using English in bilingual education (CLIL), and teaching English in inclusive education (to learners with special educational needs). She is an author and editor of numerous monographs, research studies, teacher handbooks and textbooks in language pedagogy, as well as an organizer of regular academic events for language pedagogy researchers and teachers.

8th April 2019

Obchodná akadémia,
Martina Rázusa 1,
911 29 Trenčín
View the map for this venue

9th April 2019

Ekonomická Univerzita,
Dolnozemská 1,
85235 Bratislava
View the map for this venue

10th April 2019

Mestský úrad,
Nám. obetí komunizmu 1,
01131, Žilina
View the map for this venue

12th April 2019

Gymnázium,
Párovská 1,
94901 Nitra
View the map for this venue

24th April 2019

CVČ,
Popradská 86,
040 11 Košice
View the map for this venue

25th April 2019

Základná škola,
Šrobárova 20,
080 01 Prešov
View the map for this venue

26th April 2019

Gymnázium Andreja Sládkoviča,
Komenského 18,
97401 Banská Bystrica
View the map for this venue

Register