O egzaminie

Egzamin z języka angielskiego na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej został wprowadzony przez ustawę Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku, obowiązującą od 1 września 2017 roku. Po raz pierwszy zostanie przeprowadzony na wiosnę 2019 roku.


  • Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne >>
  • Zasady ogólne zdawania egzaminu ósmoklasisty z języka >>
  • Szczegółowy opis poszczególnych części egzaminu >>
  • Typy zadań egzaminacyjnych >>
  • Przykładowe zadania z odpowiedziami >>
  • Arkusze przykładowe (grudzień 2017) >>
  • Kryteria ceniania wypowiedzi pisemnych >>

  • POBIERZ INFORMATOR EGZAMINACYJNY >>