Arkusze egzaminu próbnego

Cztery egzaminy próbne – w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i 2 na stronie internetowej w Materiałach dla nauczyciela - umożliwiają rzetelną weryfikację postępów w nauce.

Egzamin próbny wiosna 2018

Egzamin próbny został przeprowadzony w pierwszej połowie marca 2018 r. wśród uczniów klas VII. Udział wzięło 11200 uczniów pod kierunkiem 374 nauczycieli.

Analiza i raport wyników

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ogólnopolskimi i wojewódzkimi oraz analizą łatwości poszczególnych części, wiązek oraz zadań. Raport zawiera komentarze eksperta do najtrudniejszych i najłatwiejszych zadań oraz wskazówki do dalszej pracy z uczniami.

Szkoły biorące udział w egzaminie próbnym otrzymały raporty indywidualne dla szkoły. Raport zawiera obliczone wyniki uczniów z danej szkoły oraz porównanie z wynikami powiatowymi, wojewódzkimi i ogólnopolskimi. Znajduje się w nim także unikalna analiza odpowiedzi konkretnej Państwa szkoły na poszczególne pytania, z komentarzami eksperta w zakresie możliwych pułapek, w które wpadli uczniowie, a także podpowiedzi, na co w związku z tym należy zwrócić baczniejszą uwagę.