Egzamin próbny

Zapraszamy do udziału w próbnym egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego,
który zostanie przeprowadzony na początku II semestru roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów
klas VII.


Celem przeprowadzenia egzaminu próbnego jest

a. zapoznanie uczniów z formułą egzaminu
b. diagnostyka umiejętności uczniów na koniec klasy VII, w tym umiejętności potrzebnych na egzaminie
c. ułatwienie nauczycielom przygotowania pracy w klasie VIII

Jak wziąć udział?

Prosimy o zarejestrowanie udziału swoich uczniów TUTAJ>> do 26 lutego 2018 r.
Arkusz próbny, z materiałem audio oraz arkuszem odpowiedzi zostanie wysłany zgłoszonym nauczycielom na podany przez nich adres email na krótko przed egzaminem.
Termin przekazania nauczycielom arkusza egzaminacyjnego – 28 lutego 2018 r.
Termin egzaminu próbnego – 5-9 marca 2018 r.
Termin nadsyłania wyników do Oxford University Press – 31 marca 2018 r.

Analiza i raport wyników

Wraz z materiałami do egz. próbnego nauczyciel otrzyma arkusz .xlsx, do którego wystarczy wpisać odpowiedzi uczniów, a w przypadku zadania otwartego, zdobyte punkty. Tabela sama obliczy wyniki w poszczególnych częściach, zadaniach oraz łączny wynik, dla ucznia oraz klasy. Nauczyciele widzą wyniki swoich uczniów natychmiast po wypełnieniu arkusza. Można wypełnić oddzielną tabelę dla każdej klasy, przypisując nr z dziennika uczniowi w arkuszu. Aby uzyskać raport porównawczy, należy przesłać wypełnione tabele emailem na adres justyna.jannasz@oup.com z tematem Egzamin próbny.

Analiza wyników zostanie przeprowadzona dla szkoły lub klasy w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi i wojewódzkimi. Przeprowadzimy także unikalną analizę odpowiedzi konkretnej Państwa klasy na poszczególne pytania, z komentarzami eksperta w zakresie możliwych pułapek, w które wpadli uczniowie, a także podpowiedzi, na co w związku z tym należy zwrócić baczniejszą uwagę. Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone do 20.04.2018 r. W dalszej kolejności będziemy wysyłać raporty porównawcze dla poszczególnych klas. Szczegółowe terminy dostępności raportów zostaną podane w odpowiednim czasie.