Egzamin próbny

Egzamin próbny został przeprowadzony w pierwszej połowie marca 2018 r. wśród uczniów klas VII. Materiały zostały rozesłane do około 2100 nauczycieli z całej Polski, którzy zgłosili wolę udziału.


Celem przeprowadzenia egzaminu próbnego jest

a. zapoznanie uczniów z formułą egzaminu
b. diagnostyka umiejętności uczniów na koniec klasy VII, w tym umiejętności potrzebnych na egzaminie
c. ułatwienie nauczycielom przygotowania pracy w klasie VIII

Analiza i raport wyników

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ogólnopolskimi i wojewódzkimi oraz analizą łatwości poszczególnych części, wiązek oraz zadań.

Do 20 maja 2018 r. opublikujemy pogłębiony raport z komentarzami eksperta do najtrudniejszych i najłatwiejszych zadań oraz wskazówkami do dalszej pracy z uczniami.

Obecnie rozpoczęliśmy wysyłanie do poszczególnych szkół raporty porównawczych z wynikami ogólnopolskimi i wojewódzkimi oraz unikalną analizę odpowiedzi konkretnej Państwa szkoły na poszczególne pytania, z komentarzami eksperta w zakresie możliwych pułapek, w które wpadli uczniowie, a także podpowiedzi, na co w związku z tym należy zwrócić baczniejszą uwagę. Raporty są rozsyłane w kolejności nadesłanych wyników. Prosimy o cierpliwość. Pytania i sugestie prosimy kierować pod justyna.jannasz@oup.com