Numer dopuszczenia MEN 930/2018

Pracując z Oxford Repetytorium Ósmoklasisty uczniowie przećwiczą wszystkie typy zadań otwartych i zamkniętych w zakresie obowiązującym na egzaminie. Powtórzą materiał wielokrotnie w różnorodnej i atrakcyjnej formie. Sprawdzą się w testach po każdym rozdziale, kumulatywnych testach co dwa rozdziały, a także w czterech egzaminach próbnych stanowiących część kursu. Repetytorium przeznaczone jest dla uczniów klasy ósmej, do wykorzystania równolegle z podręcznikiem, na przykład English Plus Options dla klasy VIII lub zamiast podręcznika.

Wieloletni podręcznik ucznia to aż 200 stron. Zawiera wszystkie typy zadań, treści, funkcje i środki językowe, które mogą pojawić się na egzaminie. Umożliwia wielokrotne powtarzanie materiału bezznużenia (w tym w lekkiej formie). Książka nauczyciela to podręcznik z naniesionymi odpowiedziami.

Nauka nie kończy się na egzaminie. Kurs zawiera także lekcje na dalszy ciąg roku szkolnego. Wykorzystuje też nowoczesne technologie. Na lekcji nauczyciel ma do dyspozycji bogaty zestaw materiałów audio i wideo – także na tablicę interaktywną. Uczniowie mogą uczyć się online w domu, pracując z ćwiczeniami zadawanymi w szkole oraz kompendiami.

Sprawdziany i 4 arkusze próbne umożliwiają rzetelną weryfikację postępów w nauce.

Uczniowie wielokrotnie spotkają się z zadaniami otwartymi na stronach Oxford Repetytorium Ósmoklasisty: w głównych sekcjach rozdziału, jak Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Znajomość funkcji językowych, Znajomość środków językowych i Wypowiedź pisemna, w powtórkach kumulatywnych, a także w 4 arkuszach egzaminacyjnych (po 6 zadań otwartych w każdym arkuszu).