Numer dopuszczenia MEN 930/2018

Cztery egzaminy próbne – w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i 2 na stronie internetowej w Materiałach dla nauczyciela - umożliwiają rzetelną weryfikację postępów w nauce.

Repetytorium przeznaczone jest dla uczniów klasy ósmej, do wykorzystania równolegle z podręcznikiem, na przykład English Plus Options dla klasy VIII lub zamiast podręcznika.

Wieloletni podręcznik ucznia to aż 200 stron. Wszystkie typy zadań otwartych i zamkniętych w zakresie obowiązującym na egzaminie.

Umożliwia wielokrotne powtarzanie materiału w różnorodnej i atrakcyjnej formie.

Po każdym rozdziale jest test, co dwa rozdziały – test kumulatywny.

Książka nauczyciela to podręcznik z naniesionymi odpowiedziami.

Kurs zawiera także lekcje na dalszy ciąg roku szkolnego po egzaminie.

Na lekcji nauczyciel ma do dyspozycji bogaty zestaw materiałów audio i wideo – także na tablicę interaktywną.

Uczniowie mogą uczyć się online w domu dzięki Online Practice, które zawiera aż 110 ćwiczeń, w tym 28 zadań otwartych.

Uczniowie wielokrotnie spotkają się z zadaniami otwartymi na stronach Oxford Repetytorium Ósmoklasisty: w głównych sekcjach rozdziału, jak Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Znajomość funkcji językowych, Znajomość środków językowych i Wypowiedź pisemna, w powtórkach kumulatywnych, a także w 4 arkuszach egzaminacyjnych (po 6 zadań otwartych w każdym arkuszu) i w Online Practice.