Komponenty Cyfrowe

Komponenty Cyfrowe banner

Wprowadzenie

Komponenty cyfrowe do pracy zdalnej dla ucznia i nauczyciela

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat komponentów cyfrowych do kursów Oxford University Press dla szkół publicznych.

Część materiałów na tej stronie (nagrania audio) udostępniamy dla uczniów bezpłatnie.

Każdy kurs posiada szereg pomocy dodatkowych takich jak oprogramowanie do tablic interaktywnych Classroom Presentation Tool, dodatkowe zadania interaktywne Online Practice oraz zasoby dla nauczyciela w Teacher's Resource Center lub Oxford Teachers' Club w zależności od kursu.

Dodatkowo udostępniamy również nagrania audio oraz strony z zadaniami interaktywnymi i zasobami do pracy zdalnej. Wszystkie te zasoby można znaleźć na interaktywnych stronach ucznia w pozostałych zakładkach na tej stronie.

Potrzebujesz pomocy w planowaniu lekcji online lub szukasz więcej pomysłów na prowadzenie angażujących zajęć, które możesz wykonać ze swoimi uczniami w klasie lub zdalnie? Zapoznaj się z poradami i zasobami na naszych stronach.

Learn at Home

Using digital in your teaching

Using digital in your teaching

Using Digital banner image

Szkoła podstawowa

Szkoła średnia