Konkurs Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2019 BAS

Konkurs Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2016 BAS


Tytuł:

Konkurs ma za zadanie wyłonić nauczyciela zasługującego na tytuł Nauczyciela Języka Angielskiego Roku 2019 BAS. Tytuł Nauczyciel Języka Angielskiego Roku BAS jest przyznawany corocznie.

Statuetka:

Jako nagrodę główną, zwycięzca otrzymuje wyjątkową, imienną statuetkę, zaprojektowaną specjalnie dla Laureata konkursu przez p. Elżbietę Lubomirską.

Nagrody:

1 miejsce:
nagroda główna - statuetka ufundowana przez Oxford University Press
Nagroda British Alumni Society: udział w Teacher Shadowing Scheme w angielskiej szkole z internatem.
Nagrody książkowe Oxford University Press, nagrody rzeczowe sponsorów.

miejsca 2-10:
nagrody książkowe Oxford University Press, nagrody rzeczowe sponsorów.

dyplomy:
Laureat, finaliści oraz uczestnicy otrzymają dyplomy poświadczające ich status.

Załącznik nr 1. Lista publikacji - nagród 2019

Liczba nagród i kryterium ich przyznawania może się różnić w każdym roku; informacja podawana będzie corocznie do wiadomości kandydatów w momencie ogłaszania konkursu.