Konkurs Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2019 BAS


Warunki uczestnictwa 2019/20:

Uwaga! Termin składania formularzy: 31 stycznia 2020!

Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który spełnia następujące warunki:

  1. Wyróżnia się inicjatywą i działaniami zgodnie z kryteriami podanymi w formularzu
  2. Prześle wypełniony formularz oznaczony hasłem/godłem wraz z poświadczoną rekomendacją innych osób według wskazań z formularza w terminie do 31 stycznia 2020 r. włącznie na adres konkurs.nauczyciel@oup.com (temat maila Konkurs Nauczyciel Roku BAS)
  3. Prześle oznaczoną hasłem/godłem* kopertę z danymi uczestnika w terminie do 31 stycznia 2020 r. włącznie (decyduje data otrzymania korespondencji przez biuro Oxford University Press Polska) na adres Oxford University Press, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, z dopiskiem Konkurs Nauczyciel Roku BAS.

*Godło lub hasło należy wprowadzić w celu zachowania anonimowości formularza – można wymyślić i podać dowolne słowo/hasło/nick/pseudonim. Jednocześnie proszę przesłać pocztą formularz z danymi osobowymi, gdzie także będzie umieszczone hasło, do późniejszej identyfikacji. Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Spośród kandydatów spełniających najlepiej warunki i kryteria określone w formularzu zgłoszeniowym zostanie wyłonionych 10 finalistów.
W kolejnym etapie spośród 10 finalistów zostanie wyłoniony Laureat Nagrody Głównej Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2019 BAS na podstawie przygotowanej przez siebie prezentacji w j. angielskim w formacie multimedialnym mp4.

Więcej tutaj:

Regulamin Konkursu (PL)
Regulamin Konkursu (ENG) - Terms and Conditions
Załącznik nr 2. Formularz konkursowy
Załącznik nr 3. Formularz danych uczestnika
Załącznik nr 4. Wskazówki do formularza
Formularz zgody na korzystanie z wizerunku i głosu dziecka

Polityka prywatności OUP