Nowa Podstawa Programowa - język obcy nowożytny

Podobieństwa i różnice – ogólne

Podobieństwa Różnice
Budowa podstawy (cele kształcenia, zadania szkoły, cele i treści nauczania, warunki realizacji) Inaczej sformułowane cele kształcenia, dużo więcej celi, np. wprowadzono kompetencje czytelnicze
(zadania szkoły podstawowej)
Określa umiejętności ucznia na koniec etapu edukacyjnego Warunki realizacji podstawy – wymagane
(nie – zalecane)
Wiele umiejętności ogólnych, np. używanie TIK
i ‘Sprawne komunikowanie się w języku polskim
oraz w językach obcych…’

Podobieństwa i różnice – przedszkole

Podobieństwa Różnice
Budowa podstawy: cele/zadania, efekty nauczania, warunki realizacji Efekty realizacji pogrupowane wg obszarów rozwoju dziecka (np. fizyczny, emocjonalny, poznawczy, język obcy nowożytny)
Zawiera całą obecną podstawę Zawiera dodatkowe wymagania (np. ‘uczeń rozpoznaje litery, odczytuje krótkie wyrazy w formie napisów drukowanych’)
Wyodrębniona podstawa do nauki języka obcego – zawiera wszystkie zapisy z obecnej podstawy Dodatkowy zapis dot. nauki języka obcego: ‘uczeń używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności’
Podobne warunki realizacji Wymagane (nie – zalecane) warunki realizacji nie zawierają oddzielnych zapisów dotyczących nauczania języka obcego

Podobieństwa i różnice – I i II etap edukacyjny

Podobieństwa Różnice
I etap edukacyjny – klasy I-III II etap edukacyjny – klasy IV-VIII
(zawiera obecne klasy IV-VI + gimnazjum)
Liczba godzin tygodniowo Godziny w obu etapach:
180 + 450 = 630
(obecnie 180 + 270 + 270 = 720)
Określenie poziomów w skali ESOKJ
(Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)
I etap edykacyjny I:
A1 [obecnie A1 po II etapie]
II etap edukacyjny:
A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi)
[obecnie A2+ po III etapie]
I etap edukacyjny:
zawiera wszystkie punkty z obecnej podstawy
(+ nowe)
I etap edukacyjny:
 • wprowadzona tematyka (13 tematów)
 • dodatkowe umiejętności w słuchaniu i czytaniu
  (np. ‘znajduje informacje w tekście słuchanym
  i pisanym’)
 • dodatkowe umiejętności w mówieniu
  (‘tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi wg wzoru’) rozbudowane reagowanie językowe
II etap edukacyjny:
zawiera wszystkie punkty z obecnej podstawy dla II i III etapu edukacyjnego (+ nowe)
II etap edukacyjny:
 • zawiera tematy z podstawy gimnazjalnej
 • zawiera więcej podtematów niż w gimnazjalnej
 • więcej rodzajów tekstu – umiejętność rozumienia
  (np. teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy
  na forach i blogach, teksty literackie)
 • więcej umiejętności (np. układa informacje w określonym porządku)
 • kultura krajów anglojęzycznych wyodrębniona z listy tematów, dodana wrażliwość międzykulturowa
  i świadomość związku pomiędzy kulturą własną
  i obcą

Zobacz analizę nowej podstawy programowej przygotowaną przez naszych ekspertów

Beata Tomaszewska

Doradca metodyczny nauczycieli języka angielskiego . Od wielu lat organizuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli m.in. z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania, prawa oświatowego, oceniania. Ekspert ds. awansu zawodowego. Egzaminator gimnazjalny
i maturalny. Autorka programów nauczania, materiałów dydaktycznych i artykułów na temat metodyki nauczania języka obcego. Koordynator szkolnych projektów międzynarodowych. Pasjonatka nauczania, uczenia się i podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych.


Dr Melanie Ellis

Jest współautorką programów nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz czynnym egzaminatorem maturalnym. Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie specjalizuje się w metodyce nauczania. Jej zainteresowania naukowe i pedagogiczne dotyczą zapewnienia każdemu uczniowi jak najlepszych warunków do rozwijania umiejętności językowych. Od wielu lat prowadzi warsztaty i kursy dla nauczycieli języka angielskiego w Polsce i za granicą.

PREZENTACJA

Marcin Stanowski

Nauczyciel języka angielskiego w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Czackiego w Warszawie, psycholog, trener nauczycieli, doradca metodyczny w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, entuzjatsta nowych technologii w nauczaniu języków obcych, koordynator grupy tematycznej Global Issues Stowarzyszenia IATEFL Polska


Maria Pająk

Dyplomowany nauczyciel języka angielskiego w jednym z wrocławskich liceów (LO XI), mgr Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, egzaminator maturalny i gimnazjalny, od 2002 r. doradca metodyczny WCDN w zakresie nauczania języka angielskiego. Nauczyciel z wieloletnią praktyką: początek pedagogicznej przygody to pięć lat nauczania angielskiego w przedszkolach, następnie kilkanaście lat w szkole podstawowej, obecnie głównie dorastająca młodzież i dorośli. Trener metodyczny, mający wieloletnie doświadczenie w szkoleniu czynnych nauczycieli i w przygotowywaniu studentów NKJO do praktycznego wykonywania tego zawodu. Prywatnie, szczęśliwa właścicielka owczarka niemieckiego i czterech kanarków, uzależniona od dobrej herbaty i seriali telewizyjnych.

PREZENTACJA

Joanna Galant

Nauczyciel, egzaminator i doradca metodyczny. Prowadzi doradztwo dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w klasach dwujęzycznych z nauczaniem w języku angielskim w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
Zapoznaj się z wytycznymi nowej podstawy programowej
w zakresie kształcenia z języka obcego nowożytnego