Materiály jsou uloženy v Teachers´ Club.

Workbook: Anglicko-český slovníček a přehled mluvnice

Project 1 - Teacher´s book v českém jazyce

Texty k DVD

Project Language Log - portfolio