Unser Team

Peter Newsholme

Peter Newsholme

Area Manager Deutschland und Österreich

Email: peter.newsholme@oup.com
Mobil: +49 (0) 160 9053 7220

Daniela Gscheidle

Daniela Gscheidle

Marketing and Office Coordinator Deutschland und Österreich

Email: daniela.gscheidle@oup.com
Tel: +49 (0) 711 365 401 0
Fax: +49 (0) 711 365 401 2

Robert Plant

Robert Plant

ELT Consultant Süd-Deutschland und Österreich

Email: robert.plant@oup.com
Mobil: +49 (0)151 2754 4044
PLZ 70000-79999 (ohne 76700-76899), 80000-89999, 90000-94999, Österreich

Elisabeth Winterwerb-Cossons

Elisabeth Winterwerb-Cossons

ELT Consultant Mittel- und Westdeutschland

Email: elisabeth.winterwerb-cossons@oup.com
Mobil: +49 (0)151 4614 7972
PLZ: 34000-36999, 40000-48999, 50000-59999, 60000-69999, 76700-76899, 95000-99999

Büro

Oxford University Press GmbH

Markgräflerstraße 2
D-70329 Stuttgart
GERMANY

Tel: +49 (0) 711 365 401 0
Fax: + 49 (0) 711 365 401 2

Anfragen an:
info.germany@oup.com oder
info.austria@oup.com