Nyelvtanítás a digitális technika segítségével - 30 órás (16 hetes), akkreditált, online (blended) pedagógus továbbképzés

Hol érdemes elkezdeni a digitális technikákkal történő ismerkedést? A tanítás mely területein vehetjük hasznát IKT ismereteinknek, és a mindenki számára elérhető, de szinte áttekinthetetlenül nagy számú, online felület, alkalmazás, és szoftver közül hogyan lehet kiválasztani, majd a tanítás során fel is használni a legmegfelelőbbeket?

A fenti kérdésekre az Oxford University Press által felkért, nemzetközileg is elismert szakemberek által összeállított, angol nyelvű, online tananyag az alábbi 8 fejezetre tagolva adja meg a válaszokat.

  1. A tanítást és tanulást kiegészítő technikai lehetőségek
  2. A digitális kompetenciák fejlesztése
  3. Az olvasás és a hallás utáni megértés készségek fejlesztése digitális eszközökkel
  4. A beszéd- és íráskészség fejlesztése digitális eszközökkel
  5. Multimédiás kiegészítők segítségével történő tanulás
  6. Blended típusú nyelvtanítás és tanmenettervezés
  7. A digitális technikák és a tanulásszervezés
  8. Az értékelés és a tanulást segítő digitális technika összekapcsolódása
A fejezetek a bőséges és naprakész ismeretanyagot változatos multimédiás eszközök segítségével mutatják be, a megértést pedig önellenőrző kérdéssorokkal mérik. Mivel az online kurzus 12 hónapig áll minden résztvevő rendelkezésére, bőven jut idő a törzsanyag mellett a kiegészítésként ajánlott cikkek, honlapok stb. megismerésére is.

A Magyarországon akkreditált képzés 16 hétig tart, és az oxfordi képzési anyagot magyar konzulensi közreműködéssel is kiegészíti. Ez a tanfolyam résztvevői számára rendszeres konzultációs lehetőségeket, vagyis személyes segítséget jelent a tananyaggal kapcsolatos bármely probléma, elakadás esetén. Így érhető el az is, hogy az ezen a területen csak csekély tapasztalattal rendelkező nyelvtanárok is könnyen elsajátíthassák a képzés anyagát. A képzés konzulense egy alkalommal, előre meghirdetett helyszínen workshop foglalkozást is tart, melyet később webináriumi keretek között is megismétel.

A magyarországi, akkreditált, blended program külön értéke még az is, hogy a résztvevők a képzés sikeres elvégzése után az Oxford University Department for Continuing Education oklevele mellé 30 kreditről szóló tanúsítványt is kapnak.

A magyarországi tanúsítvány kiadásának feltétele a modulonként kötelezően elvégzendő, összesen 8 db önellenőrző teszt eredményének, valamint 8 db modulzáró, egyenként 250-300 szavas, angol nyelvű feladat eljuttatása a konzulenshez, az elégedettségmérő kérdőívek kitöltése, illetve a személyes megjelenést igénylő foglalkozáson, vagy az azt kiváltó webináriumon történő részvétel.

A komplett képzésen történő részvételi díj összege: 48.000 Ft.

A következő képzés 2020. február 10-től június 7-ig tart, a tanfolyam moderátora és konzulense Kelemen Ferenc teacher trainer. JELENTKEZÉS FOLYAMATOSAN!

További részletek és jelentkezés.