Digitálna podpora


V tejto sekcii sme pre Vás pripravili stručný prehľad digitálnych produktov. Nižšie Vám predstavíme online podporu, ktorá je určená učiteľom i žiakom.

Oxford University Press vytvorilo pre učiteľov online prostredie, ktoré je okrem ďalších materiálov obohatené i o LMS (Learning Management System)(1). Študenti majú možnosť zdokonaľovať svoje zručnosti novou formou, ktorá im pomáha v samoštúdiu, a teda i so samotným vzdelávaním

LMS možno rozdeliť na 3 typy platforiem.

1.typ pre základné školy (6 – 15 rokov) a) 1.stupeň
Family and Friends
(pre všetky úrovne)
www.faf2eonlinepractice.com
Incredible English
(pre všetky úrovne)

www.ieonlinepractice.com

b) 2.stupeň
Project 4th Edition
(Pre všetky úrovne)

2. typ Learn online with Oxford

3. typ Oxford English Testing

Oxford Learner’s Bookshelf

Užitočné odkazy
V tejto časti sme pre Vás pripravili zhrnutie odkazov, ktoré môžu byť nápomocné pri výučbe a učení anglického jazyka. Klik tu.Oxford Learner’s Dictionaries
Web stránka, ktorá kombinuje Oxford Advanced Learner’s Dictionary a Oxford Advanced American Dictionary v jednom. Stránka slúži ako výkladový slovník, kde si môžete vyhľadávať slovíčka a zároveň si vypočuť ich výslovnosť (BrE alebo AmE).

Stránku nájdete na www.oxfordlearnersdictionaries.com


Mouse and Me! v aplikácii Lingokids
Ako nainštalovať Mouse and Me! v aplikácii Lingokids

Návod nájdete tu.


________________________________
(1) LMS je systém, v ktorom učitelia môžu jednoducho získavať priebežné informácie o pokroku svojich študentov. Umožňuje im zadávať rôzne úlohy, zakladať diskusné fóra pre študentov alebo pridávať vlastné materiály. Študent má taktiež možnosť vidieť svoje výsledky ihneď po ukončení zadania a v prípade potreby cvičenia viackrát zopakovať, vypočuť si nahrávky a pod.