Document image

Dzieci zwykle uczą się mówić w swoim rodzimym języku przy ogromnym wsparciu rodziców. Są przyzwyczajone do powtarzania tego, co mówią rodzice. To samo dotyczy języka angielskiego: bez względu na to, jaki jest Państwa poziom znajomości angielskiego, mogą Państwo pomóc!Oto lista przydatnych słów i zwrotów (PDF, 200KB), wykorzystanych w nagraniu video. Pomoże ona Państwu podczas wspólnego wykonywania ćwiczeń z dzieckiem.

Dzieci mogą czuć się niepewnie, mówiąc po angielsku – poczują się swobodniej, gdy zobaczą swoich rodziców lub opiekunów posługujących sie językiem angielskim w różnych domowych sytuacjach. Przekonają się też, że języka angielskiego można używać nie tylko w szkole.

Zapisz to, czego się uczy twoje dziecko

Na tej stronie lub w podręczniku, z którego korzysta Państwa dziecko, można znaleźć zakres materiału językowego, który dziecko będzie poznawać i ćwiczyć w szkole, pracując z podręcznikiem wydawnictwa Oxford University Press. Mogą Państwo wypisać najważniejsze słownictwo i struktury językowe przewidziane na każdy semestr nauki i utrwalać je wspólnie w domu poprzez rozmaite gry i ćwiczenia.

Kiedy jest „czas na angielski”

Dzieci powinny wiedzieć, dlaczego mają się porozumiewać w języku angielskim. Oczywiście, rodzice i dziecko lepiej komunikują się w swoim ojczystym języku, dlatego też dziecku zwykle brakuje wystarczającej motywacji, żeby próbować mówić po angielsku. Rozwiązaniem może być ustalenie tzw. „czasu na angielski” (np. dziesięć minut każdego dnia). Warto go wcześniej zapowiadać: „Za pięć minut zaczynamy „czas na angielski”.

W przypadku młodszych dzieci sprawdza się zabawka (pluszak, pacynka), którą dorosły trzyma i porusza, a która potrafi mówić wyłącznie po angielsku. Dzięki niej nauka jest zabawniejsza, a używanie języka nabiera sensu. Ustalony przez Państwa „czas na angielski” może się np. umownie nazywać Time with Harry. W trakcie ćwiczeń Harry może wypowiadać proste zwroty: Very good! What's that in English? itp.

Wykonywanie codziennych czynności

Popatrzcie Państwo na zwroty zawarte w Banku słownictwa (PDF, 90KB) i posłuchajcie nagrań.
Mogą Państwo powtarzać te zwroty podczas wykonywania codziennych czynności takich jak: nakrywanie do stołu, robienie zakupów, odkładanie rzeczy na miejsce. Powtarzajcie Państwo te zwroty częściej, niż robilibyście to w rzeczywistości.
Let's put the plates here.
That looks nice!
OK. Three yogurts.
This goes here.

Zachęcanie dzieci do odpowiedzi

Następnym etapem będzie zwracania się do dzieci za pomocą poznanych przez nie zwrotów i zachęcanie ich do pożądanych reakcji oraz odpowiedzi w języku angielskim. W trakcie wykonywania codziennych czynności poproście Państwo swoje dziecko o pomoc lub zapytajcie je o zdanie.
Where is your book?
Can you put the spoons on the table?
Which is your favourite?