Happy Street characters

Úkol 1

Prohlédni si obrázky a doplň správné barvy.

 

 1. a blue rubber
 2. a brown ruler
 3. a red pencil-case
 4. a green pencil
 5. a yellow ruler
 6. a black pen

Úkol 2

Přečti si text. Napiš P pro pravdivé a N pro nepravdivé věty.


My name is Emma. I'm nine. I'm from Canada. I can play the piano. I like my school.

I'm John. I'm from England. I'm ten. I like green and yellow.

 

 1. Emma is from England. N
 2. She can play the guitar. N
 3. She likes school. P
 4. John is ten. P
 5. He likes green and purple. N