Expressing interest

Przeczytaj dialog i posłuchaj go. Następnie kliknij na Hide / Show Leah. Uzupełnij rozmowę i posłuchaj jeszcze raz. Następnie zmień rolę.

Leah: Did you take this photo, Shaun?

Shaun: Yes, do you like it?

Leah: Yeah. But what was happening?

Shaun: This skateboarder was jumping over a table.

Leah: Oh! That's amazing! Where were you when you saw that?

Shaun: I was on holiday in Madrid. These kids were doing tricks on their skateboards.

Leah: Really? Why were they doing that?

Shaun: It was a show.

Leah: Did you try it?

Shaun: You're kidding! I can't skateboard.

Leah: Well, it's a great photo. Well done!

Shaun: That's very kind of you.