Zapraszamy do korzystania z gier językowych, zabaw, ćwiczeń i innych materiałów, przygotowanych specjalnie dla uczniów kursu Steps Plus. Wszystkie te zasoby zebraliśmy na stronie Steps Plus

Steps Plus Game Zone