Steps Plus: Podręcznik

Zapraszamy do korzystania z zasobów dla ucznia do kursu Steps Plus. Dostęp będzie możliwy po zarejestrowaniu się/zalogowaniu na platformie Page Tiger.