'be' - pytania i krótkie odpowiedzi

Choose the correct answer.