Witajcie na stronie English Plus Options. Tutaj znajdziecie materiały do ściągnięcia, których można użyć podczas zajęć.

Materiały dla nauczyciela (Teacher's Power Pack)

Bogate zasoby dla nauczyciela do wykorzystania na lekcji: skrypty z kluczami odpowiedzi, notatki do wykorzystania podczas nauki, dodatkowe pomoce.

How To ... Guides

Zestaw praktycznych porad dotyczących wyzwań we współczesnej klasie, takich jak praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Diagnoza szkolna

Zestaw testów diagnostycznych umożliwiających określenie stopnia realizacji celów wymienionych w podstawie programowej. Diagnozę przeprowadzamy na początku klasy IV i VII oraz na końcu roku szkolnego w każdej klasie od IV do VIII.

Plany wynikowe, rozkłady materiału, kryteria oceny

Dokumenty potrzebne każdemu nauczycielowi wraz z Syllabus Planner – rozkładem materiału ułatwiającym dostosowanie realizacji materiału do potrzeb klasy.

DVD worksheets

English Plus Options Karty pracy do wykorzystania z nagraniami wideo dostępnymi na Classroom Presentation Tool oraz płycie dołączonej do Teacher's Power Pack.

Testy

Testy, sprawdziany i kartkówki. Testy przystosowane dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SEN).