Product Information Teaching Resources Learning Resources

Witamy na stronie Oxford Repetytorium Ósmoklasisty, Tu znajdziesz wszystko, co może się przydać nauczycielowi uczącemu z tego repetytorium.

  • Przeglądaj i pobieraj materiały, które wykorzystasz na lekcjach z Oxford Repetytorium Ósmoklasisty, między innymi materiał audio, testy oraz klucze odpowiedzi.
  • Pobierz plany wynikowe, rozkłady materiału, kryteria oceny i inne ważne
    dokumenty do opracowania planu pracy z repetytorium.
  • Zaproś swoich uczniów na stronę dla ucznia. Znajdują się tam nagrania do repetytorium w formacie MP3.

Zajrzyj też do materiałów na stronie dla nauczycieli klas 4-8 szkoły podstawowej.
Śledź zmiany na tej stronie – będą pojawiać się nowości!

Uprzejmie informujemy, że ćwiczenie 3 na stronie 84 w Oxford Repetytorium Ósmoklasisty zawiera błąd. Zdanie w podpunkcie pierwszym zadania powinno być następujące: “Percentage of people who spent their holiday outside Poland:”, a nie, jak jest obecnie: “Number of people who spent their holiday outside Poland:”

Testy

14 sprawdzianów na koniec rozdziału (sekcje: Gramatyka, Słownictwo, Funkcje językowe); 7 testów kumulatywnych (sekcje Gramatyka, Słownictwo, Rozumienie ze słuchu, Znajomość środków językowych, Rozumienie tekstów pisanych, Znajomość funkcji językowych, Wypowiedź pisemna); klucze odpowiedzi; Nagrania MP3 do egzaminu próbnego z materiałów ćwiczeniowych.

Materiały dla nauczyciela

Materiały ułatwiające pracę nauczyciela podczas lekcji: zeszyt ćwiczeń, klucz do materiałów ćwiczeniowych; scenariusze lekcji na czas po egzaminie; materiał audio MP3 do podręcznika.

Plany wynikowe, rozkłady materiału, kryteria oceny

Szczegółowe dokumenty potrzebne każdemu nauczycielowi uczącemu z Oxford Repetytorium Ósmoklasisty.

Egzamin próbny

Egzaminy próbne – w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i na stronie internetowej - umożliwiają rzetelną weryfikację postępów w nauce. Tu znajdą Państwo nagrania do zestawów egzaminacyjnych z podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz jeszcze jeden pełny zestaw egzaminu próbnego.