Opis Dla nauczyciela Dla ucznia

Witamy na stronie Steps in English, poświęconej wyłącznie temu kursowi.
Tu znajdziesz wszystko, co może się przydać nauczycielowi uczącemu z tego kursu.

• Przeglądaj i ściągaj materiały, które wykorzystasz na lekcjach ze Steps in English,
  między innymi testy.
• Pobierz plany wynikowe, rozkłady materiału, kryteria oceny i inne ważne
  dokumenty do opracowania planu pracy z tym kursem.
• Zajrzyj też koniecznie na stronę dla ucznia. Znajdziesz tam interaktywne
  ćwiczenia, ćwiczenia wymowy, gry i testy, z których można korzystać na
  komputerze lub na tablicy interaktywnej.

Zajrzyj też do materiałów na stronie dla nauczycieli klas 4-6 szkoły podstawowej.
Śledź zmiany na tej stronie – będą pojawiać się nowości!

Diagnoza szkolna

Zestaw testów diagnostycznych umożliwiających określenie stopnia realizacji celów wymienionych w podstawie programowej.

Listy do Rodziców

Informacje o tym, czego uczą się dzieci w poszczególnych częściach podręcznika.

Plany wynikowe, rozklady materialu, kryteria oceny

Szczegółowe dokumenty potrzebne każdemu nauczycielow i uczącemu z podręcznika Steps in English.

Testy

Testy, sprawdziany i kartkówki. Nowością są testy przystosowane dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SEN).

Welcome unit extra activities PDF (5 MB)

Extra activities for weaker students at the beginning of Steps in English 1

Materiały dla nauczyciela (Teacher's Power Pack)

Bogate zasoby dla nauczyciela do wykorzystania na lekcji: materiały do kopiowania, książki nauczyciela, nagrania, klucze odpowiedzi.