Opis Dla nauczyciela Dla ucznia

Witamy na stronie kursu Team Up Plus, poświęconej wyłącznie temu kursowi.
Tu znajdziesz wszystko, co może się przydać nauczycielowi uczącemu z tego kursu.

  • Przeglądaj i ściągaj materiały, które wykorzystasz na lekcjach z Team Up Plus.
  • Pobierz plany wynikowe, rozkłady materiału, kryteria oceny i inne ważne dokumenty do opracowania planu pracy z tym kursem.
  • Zajrzyj też koniecznie na stronę dla ucznia. Znajdziesz tam interaktywne ćwiczenia i gry.

Zajrzyj też do materiałów na stronie dla nauczycieli klas 4-8 szkoły podstawowej.
Śledź zmiany na tej stronie – będą pojawiać się nowości!)

DVD Worksheets

Karty pracy do wykorzystania z nagraniami wideo Team Up Plus DVD (dostępnymi na CPT oraz płycie dołączonej do Teacher's Power Pack).

Materiały dla ucznia

Dodatkowe materiały przydatne dla uczniów uczących się z kursu Team Up Plus, zawierające między innymi słowniczki do podręcznika.

Selected Listening Activities

Wsparcie w pracy z podręcznikami wieloletnimi: wybrane zadania na słuchanie z podręcznika, w formacie do kopiowania

Testy

Testy, sprawdziany i kartkówki. Nowością są testy przystosowane dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SEN).

Materiały dla nauczyciela (Teacher's Power Pack)

Bogate zasoby dla nauczyciela do wykorzystania na lekcji: materiały do kopiowania, książki nauczyciela, nagrania, klucze odpowiedzi.

Plany wynikowe, rozkłady materiału, kryteria oceny

Dokumenty potrzebne każdemu nauczycielowi wraz z Syllabus Planner - rozkładem materiału ułatwiającym dostosowanie realizacji materiału do potrzeb klasy.

Extra Support

Zestaw praktycznych porad dotyczących korzystania z podręcznika Team Up Plus oraz wyzwań we współczesnej klasie.

Diagnoza szkolna

Zestaw testów diagnostycznych umożliwiających określenie stopnia realizacji celów wymienionych w podstawie programowej. Diagnozę przeprowadzamy na początku klasy IV i VII oraz na końcu roku szkolnego w każdej klasie od IV do VIII.